Project Description

ארה“ב

DJIA  +3.29%  (24,465.16) NASDAQ  +3.44% (9,324.59) S&P500  +3.20%  (2,955.45)

   

    העדכונים מהשבוע האחרון:

  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש מאי (נתון ראשוני) עלה לרמה של 39.8 נקודות לעומת רמה של 36.1 נקודות באפריל. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש מאי (נתון ראשוני) עלה לרמה של 36.9 נקודות לעומת רמה של 26.7 נקודות באפריל. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש מאי (נתון ראשוני) עלה לרמה של 36.4 נקודות לעומת רמה של 27.0 נקודות באפריל.
  • מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש מאי עלה לרמה של 43.1- נקודות לעומת רמה של 56.6- נקודות באפריל.
  • מדד אמון הקבלנים (NAHB) לחודש מאי עלה לרמה של 37 נקודות לעומת רמה של 30 נקודות באפריל.
  • היתרי בנייה לחודש אפריל ירדו ב- 20.8% לעומת ירידה של 5.7% במאי. התחלות בנייה לחודש אפריל ירדו ב- 30.2% לעומת ירידה של 18.6% במאי.
  • מכירות של בתים קיימים לחודש אפריל ירדו ב- 17.8%, זוהי הירידה החודשית הגדולה ביותר מאז יולי 2010, לעומת ירידה של 8.5% במרץ.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 16 במאי ירד ב- 249 אלף ל- 2,438 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 9 במאי עלה ב- 2.525 מיליון ל- 25.073 מיליון איש.