Project Description

ארה“ב

DJIA  +3.75% (25,383.11) NASDAQ  +1.77% (9,489.87) S&P500  +3.01% (3,044.31)

   

    העדכונים מהשבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון הראשון של 2020 (קריאה שניה) התכווץ בקצב שנתי של 5% לעומת התכווצות של 4.8% בקריאה הראשונה ולעומת צמיחה של 2.1% ברבעון הרביעי של 2019.
 • מדד בטחון הצרכנים CB לחודש מאי עלה לרמה של 86.6 נקודות לעומת רמה של 85.7 נקודות באפריל. העלייה במדד באה בעקבות פתיחה הדרגתית של המשק.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מאי ירד לרמה של 72.3 לעומת רמה של 73.7 באפריל.
 • הכנסה אישית לחודש אפריל עלתה ב- 10.5% לעומת ירידה של 2.2% במרץ, בעקבות שילומים של הפד במטרה לאושש את הכלכלה. צריכה פרטית לחודש אפריל ירדה ב- 13.6%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז החל המדד להתפרסם ב- 1959, לעומת ירידה של 6.9% במרץ.
 • מדד מחירי הבתים של FHFA לחודש מרץ עלה ב- 0.1% לעומת עלייה של 0.8% במרץ.
 • מדד מחירי הבתים של S&P/Case – Shiller לחודש מרץ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 3.9% לעומת עלייה של 3.5% בפברואר.
 • מכירות בתים חדשים לחודש אפריל עלו ב- 0.6% לקצב שנתי של 623 אלף יחידות, לעומת ירידה של 13.7% במרץ.
 • מכירות בתים העומדים למכירה לחודש אפריל נפלו ב- 21.8% לעומת נפילה של 20.8% במרץ.
 • מדד מנהלי הרכש PMI לשיקאגו לחודש מאי ירד לרמה של 32.3 נקודות לעומת רמה של 35.4 נקודות באפריל.
 • מדד הפעילות של הפד לשיקאגו (CFNAI) לחודש אפריל ירד לרמה של 16.74- נקודות לעומת רמה של 4.97- נקודות במרץ.
 • מדד הייצור של הפד לדאלאס לחודש מאי עלה לרמה של 49.2- נקודות לעומת רמה של 74- נקודות באפריל.
 • מדד הייצור של הפד לריצ‘מונד לחודש מאי עלה לרמה של 27- נקודות לעומת רמה של 53- נקודות באפריל.
 • מדד פעילות הייצור של הפד לקנזס לחודש מאי עלה לרמה של 25- נקודות לעומת רמה של 62- נקודות באפריל.
 • הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש אפריל ירדו ב- 17.2% לעומת ירידה של 16.6% במרץ. הזמנות מוצרים בני קיימא – ללא כלי תחבורה לחודש אפריל ירדו ב- 7.4% לעומת ירידה של 1.7% במרץ.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש אפריל עלו ב- 0.4% לעומת ירידה של 1% במרץ.
 • יצוא לחודש אפריל נפל ב- 25.2%, ל- 95.4 מיליארד דולר. זוהי הירידה החדה ביותר מאז החלו בפרסום המדד ב- 1989. יבוא לחודש אפריל נפל ב- 14.3%, ל- 165 מיליארד דולר. זוהי הירידה החדה ביותר מאי פעם. גירעון הסחר התרחב ל- 69.7 מיליארד דולר לעומת 65 מיליארד דולר במרץ.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית לחודש אפריל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 0.5%, לעומת עלייה של 1.3% במרץ. ללא מחירי המזון והאנרגיה עלה המדד ב- 1%, לעומת עלייה של 1.7% במרץ.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 23 במאי ירד ב- 323 אלף ל- 2.123 מיליון. זוהי הירידה השבועית השמינית ברציפות. סך התביעות הראשוניות הגיעו למעל 40 מיליון מאז אמצע מרץ. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 16 במאי נפל ב- 3.86 מיליון ל- 21.052 מיליון איש, זוהי הירידה הראשונה מאז החלה המגפה בארה“ב.