פתרונות השקעה אלטרנטיביים

גולדן ברידג' הינה הקרן הפתוחה הראשונה בישראל שמטרתה להעניק הלוואות לנכסי נדל"ן בעיר ניו-יורק כנגד שיעבוד הנכס וביחס הלוואה לערך הנכס (Loan to Value) שיאפשר ביטחון גבוה למשקיעים.

מדוע עלי לשקול השקעה אלטרנטיבית:

כיום רוב ההשקעות הינם השקעות מסורתיות. השקעה מסורתית מתבצעת לרוב באמצעות שלושה סוגי נכסים: מניות, אגרות חוב ומזומן.

אולם, מודלים אלה של הקצאת נכסים אינם מציעים יתרונות של קורלציה נמוכה בין הנכסים השונים כפי שהיה בעבר, ולכן גובר הצורך בשימוש בהשקעות אלטרנטיביות.

השקעות אלטרנטיביות צוברות תאוצה, הן בקרב מנהלי השקעות והן בקרב לקוחותינו. השקעות אלה הן אמצעי להגדלת הגיוון בתיק ההשקעות, הפחתת תנודתיות ומתוך צורך למקסם תשואה בסביבת ריבית אפסית בישראל ובמדינות מפותחות רבות בעולם.

ההזדמנות:

בנקים מסחריים ברחבי העולם הפחיתו בצורה ניכרת את מקורות המימון שלהם ללקוחות פרטיים ותאגידים, בשל דרישות הבנקים המרכזיים להגדלת הלימות ההון והקשחת תנאי ההלוואות בבנקים. לאור זאת מתפתח שוק של אשראי חוץ בנקאי גדול ויעיל של הלוואות לפרטיים ותאגידים. הקרן מנצלת הזדמנות זאת בסקטור הנדל"ן בו רמת הביטחון גבוהה והתנודתית נמוכה מאוד.

יתרונות הקרן:

  • כל נכסי הנדל"ן הינם בשיעבוד ראשון
  • הנכסים נמצאים באיזורי הביקוש מהגבוהים בעולם
  • כל ההשקעות מבוקרות ומפוקחות ע"י משרד רו"ח מהמובילים בעולם
  • השקעה בכלכלה החזקה בעולם
  • הקרן שואפת לייצר ריבית קבועה וצפויה בתנודתיות נמוכה מאוד
  • הקרן אינה תלויה בביצועי שוק ההון
  • הריבית אינה תלויה בשינוי מחירי הנדל"ן
  • הקרן מפוזרת על פני מספר לווים ונכסים שונים

ההשקעה מלווה ומפוקחת ע"י שומרי הסף המובילים בישראל