פתרונות פיננסיים

מוצרים ייחודיים
טנדם קפיטל מציעה לכלל לקוחותיה מגוון רחב של מוצרים פיננסיים מחו"ל בנוסף לאפיקי ההשקעה הרגילים.
אפיקים אלו כוללים: אגד קרנות חו"ל (Fund of Funds), מוצרים מובנים (Structure) וקרנות גידור, המנוהלים ונבנים על ידי מוסדות פיננסיים מובילים בחו"ל.

אגד קרנות (Fund of Funds)
אגד קרנות חו"ל, מוצר הקיים מזה שנים רבות בשווקי העולם ואף חדר לאחרונה לשוק הישראלי. לצוות המנוסה בטנדם קפיטל ניסיון רב בניהול פיננסי גלובלי ובהשקעות באמצעות קרנות נאמנות זרות. אגד קרנות חו"ל מאפשר פיזור אופטימאלי דרך מנהלי קרנות מצטיינים בעלי ידע וניסיון רב באזורים השונים בעולם ובאסטרטגיות שונות המאפשרות יצירת תשואה אופטימאלית.
הניסיון של טנדם קפיטל בבניית תיקים באמצעות קרנות נאמנות זרות מאפשר להיחשף לכלי השקעה מתקדם, מבוקר ומפוקח על ידי מנהלי השקעות ואנליסטים מנוסים תוך כדי הקטנת הסיכון הכללי למשקיע. אגד קרנות חו"ל של טנדם קפיטל מאגד תחתיו מספר קרנות ומאפשר למשקיע גישה לסל של קרנות בהן קיים קושי למשקיע הפרטי להשקיע בגלל דרישות סף ועלויות רכישה גבוהות

קרן גידור (Hedge Fund):
קרן הנוקטת במספר אסטרטגיות שתפקידן הינו השגת תשואות אבסלוטיות בכל מצבי השוק באמצעות גמישות הקרנות וזאת בניגוד לקרן נאמנות רגילה המשקיעה בדרך כלל באפיקי השקעה מסורתיים כגון: אגרות חוב ומניות
עולם קרנות הגידור מתחלק ל- 3 סוגים בסיסיים של קרנות גידור:
אסטרטגיות בודדות, רב אסטרטגיות ואגד קרנות (Fund of Funds):
קרן של אסטרטגיות בודדות – מתמקדת בנישה מסוימת שבוחרת באיזה אפיקים ואסטרטגיה
להשקיע. אסטרטגיות אלו יכולות להיות שילוב של שיטות מסחר מתוכננות ושיטות ניהול.
קרן רב אסטרטגיות – בנויה על ידי מאגר מנהלים רבים תחת קרן אחת, מספקת פיזור רב בין אסטרטגיות ומדיניות השקעה שונות. הקרן מפחיתה תנודתיות ומבטיחה למשקיעים שהפסדי אסטרטגיה אחת יקוזזו על ידי רווחי אסטרטגיה אחרת.
אגד קרנות גידור – הינה קרן המשקיעה בכמה קרנות גידור שונות, דבר המאפשר פיזור אופטימאלי, הפחתת תנודתיות והורדת הסיכון מהשקעה בקרן ספציפית. פיזור הנכסים באגד קרנות יכול להגיע למעל 100 קרנות שונות.

מוצרים מובנים (Structure):
מוצרים מובנים הינם מכשירים פיננסיים מתוחכמים המאפשרים למשקיע להגדיל את רמות ההכנסה שלהם מהשקעות מסורתיות ו/או להשיג גישה לניירות ערך ושווקים בלתי יציבים ברמות סיכון נמוכות יותר.
מוצר מובנה מאפשר לקבל תזרים מזומנים מסלי ניירות ערך נבחרים בהתבסס על מפתח כלשהו של שיעורי הריבית או להרוויח מעליית המדד תוך כדי הגנה על ההון הראשוני.
טנדם קפיטל מציעה מוצרים מובנים של חברות בינלאומיות המותאמים לצרכיו ויעדיו של הלקוח, כמו גם חבילות גדולות ומורכבות למשקיע המנוסה.
כל המוצרים המובנים המוצעים על ידי טנדם קפיטל הינם מוצרים מתקדמים להשקעה בחו"ל ומתאפיינים בחדשנות ולרוב בעלי נזילות גבוהה.

נשמח לספק פרטים נוספים ולענות על שאלות בנושא.