Project Description

ארה“ב

DJIA +1.79%  (25,864.78) NASDAQ +0.10% (8,575.62) S&P500 +0.61%  (2,972.37)
  • שיעור אבטלה לחודש פברואר ירד במפתיע לרמה של 3.5%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה 50 שנה, לעומת רמה של 3.6% בינואר ולעומת תחזית הכלכלנים לאי שינוי. בחודש פברואר 273 אלף משרות נוספו לכלכלת ארה“ב בדומה לעלייה בינואר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 175 אלף משרות. הירידה בשיעור האבטלה מחדדת את חוסנו של שוק התעסוקה בארה“ב לפני החרפת התפשטות וירוס הקורונה. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לחודש פברואר נותר ללא שינוי מחודש ינואר על 63.4%.
  • ממוצע שעות עבודה בשבוע לחודש פברואר עלה לרמה של 34.4 שעות לעומת רמה של 34.3 שעות בינואר. שכר ממוצע לשעה לחודש פברואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 3% לעומת עלייה של 3.1% בינואר.
  • אשראי צרכני לחודש ינואר עלה ב-12.02 מיליארד דולר לעומת עלייה של 20.25 מיליארד דולר בינואר. העלייה באשראי הצרכני האטה לאחר שההלוואות בכרטיסי האשראי פחתו בעקבות העלייה בחודש דצמבר.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש ינואר ירד לרמה של 50.7 נקודות לעומת רמה של 50.8 נקודות בינואר. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש ינואר נותר ללא שינוי מחודש ינואר על רמה של 49.4 נקודות. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש ינואר נותר ללא שינוי מחודש ינואר על רמה של 49.6 נקודות.
  • מדד ISM לסקטור הייצור לחודש פברואר ירד לרמה של 50.1 נקודות לעומת רמה של 50.9 נקודות בינואר. מדד ISM לסקטור השירותים לחודש פברואר עלה לרמה של 57.3 נקודות לעומת רמה של 55.5 נקודות בינואר.
  • הזמנות ממפעלים לחודש ינואר ירדו ב- 0.5% לעומת עלייה של 1.9% בדצמבר.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש ינואר ירדו ב- 0.4% לעומת ירידה של 0.2% בדצמבר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 28 בפברואר ירד ב- 3,000 ל- 216 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 21 בפברואר עלה ב- 7,000 ל- 1.729 מיליון.