Project Description

ארה“ב

DJIA -12.36%  (28,992.41) NASDAQ -10.54% (9,576.59) S&P500 -11.49%  (3,337.75)
 • תמ“ג לרבעון רביעי של 2019 (קריאה שניה) כלכלת ארה“ב צמחה ב– 2.1% זהה לקריאה הראשונה.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש פברואר עלה לרמה של 130.7 נקודות לעומת רמה של 130.4 נקודות בינואר.
 • הכנסה אישית לחודש ינואר עלתה ב– 0.6% לעומת עלייה של 0.1% בדצמבר. הוצאה אישית לחודש ינואר עלתה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.4% בדצמבר.
 • מדד מחירי הנדל“ן של FHFA לחודש דצמבר עלה ב– 0.6% לעומת עלייה של 0.3% בנובמבר.
 • מדד מחירי הנדל“ן של קייס שילר/P&S לחודש דצמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 2.9% לעומת עלייה של 2.5% בנובמבר.
 • מכירות בתים חדשים לחודש ינואר עלו ב– 7.9% לעומת עלייה של 2.3% בדצמבר. מכירות בתים העומדים למכירה לחודש ינואר עלו ב– 5.2% לעומת ירידה של 4.3% בדצמבר.
 • מדד מנהלי הרכש לאזור שיקאגו לחודש פברואר עלה לרמה של 49 נקודות לעומת רמה של 42.9 נקודות בינואר.
 • מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש פברואר עלה לרמה של 1.2 נקודות לעומת רמה של 0.2- נקודות.
 • מדד הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש פברואר ירד לרמה של 2- נקודות לעומת רמה של 20 נקודות בינואר.
 • הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש ינואר ירדו ב– 0.25% לעומת עלייה של 2.9% בדצמבר. הזמנות מוצרים בני קיימא – ללא תחבורה לחודש ינואר עלו ב– 0.9% לעומת עלייה של 0.1% בדצמבר.
 • מדד הייצור של הפד לאזור קנזס סיטי לחודש פברואר עלה לרמה של 8 נקודות לעומת רמה של 4- נקודות בינואר.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש ינואר ירדו ב– 0.2% לעומת ירידה של 0.3% בדצמבר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 21 בפברואר עלה ב– 8,000 ל– 219 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 14 בפברואר ירד ב– 9,000 ל- 1.724 מיליון.