Project Description

ארה“ב

DJIA -10.36%  (23,185.62) NASDAQ -8.17% (7,874.88) S&P500 -8.79%  (2,711.02)
  • מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 2.3% לעומת עלייה של 2.5% בינואר. מדד המחירים לצרכן  – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש פברואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 2.4% לעומת עלייה של 2.3% בינואר.
  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מרץ (נתון ראשוני) ירד לרמה של 95.9 נקודות לעומת רמה של 101 נקודות בפברואר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 6 במרץ ירד ב- 4,000 ל- 211 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 28 בפברואר ירד ב- 11,000 ל- 1.722 מיליון.