Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.51% (2,384.20) ;NASDAQ  +2.32% (6,047.61)  ;DJIA  +1.91% (20,940.51)

דיווחי השבוע האחרון:

 • תמ"ג לרבעון הראשון של 2017 כלכלת ארה“ב צמחה בקצב שנתי של 0.7%, זהו קצב הצמיחה הנמוך ביותר שנרשם ברבעון ראשון זה שלוש שנים, לעומת עלייה של 2.1% ברבעון הרביעי של 2016. תחזית הכלכלנים היתה לצמיחה של 1%.
 • מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית ללא מחירי מזון ואנרגיה לרבעון הראשון של 2017 עלה בקצב שנתי של 2% לעומת 1.3% ברבעון הרביעי של 2016. יעד האינפלציה של הבנק הפדרלי 2%.
 • מדד מחירי הבתים של S&P וקייס שילר, העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות בארה“ב, לחודש פברואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 5.9% לעומת עלייה של 5.7% בינואר. תחזית הכלכלנים הייתה לעלייה מתונה יותר של 5.8%.
 • הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש מרץ עלו ב– 0.7%, זוהי עלייה חודשית שלישית ברציפות, לעומת עלייה של 2.3% בפברואר ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 1.4%. העלייה נבעה בעיקר מעלייה בהזמנות למטוסי נוסעים ולמטוסים צבאיים. הזמנות מוצרים בני קיימא – ללא כלי רכב לחודש מרץ ירדו ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.7% בפברואר.
 • מלאים סיטונאיים לחודש מרץ (נתון ראשוני) ירדו ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.2% בפברואר.
 • מדד בטחון הצרכנים של חברת המחקר קונפרנס בורד לחודש אפריל ירד לרמה של 120.3 נקודות לעומת רמה של 124.9 נקודות במרץ. המדד נסוג משיא של 16 שנים אך עדיין גבוה יותר מכפי שהיה לפני הבחירות לנשיאות ארה“ב.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אפריל ירד לרמה של 97 נקודות לעומת רמה של 98 נקודות במרץ.
 • מכירות של בתים חדשים לחודש מרץ עלו ב– 5.8% לקצב שנתי של 621 אלף יחידות, זהו קצב המכירות הגבוה ביותר מאז ראשית 2008. בהשוואה למרץ 2008 עלו המכירות ב– 15.6%.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 21 באפריל עלו ב– 14,000 ל– 257 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 14 באפריל ירדו ב– 10,000 ל– 1,988 אלף.
 • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בסוף השבוע במגמה שלילית, אך קרוב לשיא של כל הזמנים ביום שישי, לאחר שכלכלת ארה“ב צמחה ברבעון הראשון של 2017 בקצב המתון ביותר מזה שלוש שנים, בעקבות צמיחה קטנה בצריכה הפרטית ברבעון הראשון של השנה. אולם בסיכום שבועי וחודשיעלו שוקי המניות בארה“ב. בסוף השבוע מדד ה– S&P500 ירד ב – 0.2% אולם בסיכום שבועי עלה ב– 1.5%, מדד הדאו ג‘ונס ירד ב– 0.2% אולם בסיכום שבועי עלה ב– 1.9% ומדד הנאסד“ק ירד ב– 0.1% לאחר שהגיע לשיא נומינלי תוך  – יומי ובסיכום שבועי עלה ב– 2.3%.
 • כלכלת ארה"ב צמחה בקצב הנמוך ביותר מזה שלוש שנים, לאחר שנרשמה ירידה במכירות כלי רכב ובהוצאות החימום הבייתי שגררו מטה את הוצאות הצרכנים, וקיזזו את העלייה בהשקעות בהובלת הדיור וקידוחי הנפט.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.