Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.63% (2,399.29) ;NASDAQ  +0.88% (6,100.76)  ;DJIA  +0.32% (21,006.94)

דיווחי השבוע האחרון:

 • אשראי צרכנים לחודש מרץ עלה בקצב שנתי של 5.2%, ל– 16.43 מיליארד דולר לעומת 13.75 מיליארד דולר בפברואר ומעל לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה ל– 14 מיליארד דולר. באשראי הממוחזר חל שינוי קטן בעוד שהאשראי הלא ממוחזר עלה בקצב שנתי של 5.5%.
 • שיעור האבטלה לחודש אפריל ירד ל– 4.4% לעומת 4.5% במרץ ולעומת תחזיות האנליסטים לרמה של 4.6% ולעומת תחזית הבנק המרכזי של ארה“ב כי רמת האבטלה תרד מתחת ל– 4.5% רק ברבעון הרביעי של 2017. רמת האבטלה ירדה לרמה הנמוכה מאז 2007. 211 אלף משרות נוספו לשוק התעסוקה האמריקאי בחודש אפריל לעומת תחזית אנליסטים לתוספת של 190 אלף משרות ולעומת תוספת של 79 אלף משרות במרץ. שיעור ההשתתפות בכח העבודה לחודש אפריל ירד ל– 62.9% לעומת 63% במרץ.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש אפריל נותר ללא שינוי מחודש מרץ על רמה של 52.8 נקודות. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש אפריל עלה לרמה של 53.1 נקודות לעומת רמה של 52.5 נקודות במרץ. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש אפריל עלה לרמה של 53.2 נקודות לעומת רמה של 52.7 נקודות במרץ.
 • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הייצור לחודש אפריל ירד לרמה של 54.8 נקודות לעומת 57.2 נקודות במרץ. מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש אפריל עלה לרמה של 57.5 נקודות לעומת תחזית לרמה של 55.8 נקודות ולעומת רמה של 55.2 נקודות במרץ.
 • מספר ממוצע של שעות בשבוע עבודה לחודש אפריל נותר ללא שינוי מחודש מרץ על 34.3 שעות. שכר ממוצע לשעת עבודה לחודש אפריל עלה ל– 21.96 דולר לעומת 21.9 דולר במרץ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה השכר ב– 2.5% לעומת עלייה של 2.7% במרץ.
 • הזמנות ממפעלים לחודש מרץ עלו ב– 0.2% לעומת עלייה של 1.2% בפברואר.
 • הוצאה פרטית לחודש מרץ נותרה ללא שינוי לאחר שעלתה ב– 0.1% בפברואר. הכנסה פרטית לחודש מרץ עלתה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.3% בפברואר.
 • אינפלציה לחודש מרץ ירדה לקצב שנתי של 1.8% לעומת קצב שנתי של 2.1% בפברואר שהיה הקצב הגבוה ביותר מאז 2012.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 28 באפריל ירד ב– 19,000 ל– 238 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 21 באפריל ירדו ב– 23,000 ל– 1,964 אלף.
 • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בסוף השבוע בעליות שערים על רקע פרסום נתוני תעסוקה טובים שהצביעו על ירידה בשיעור האבטלה לרמות שלפני המשבר הפיננסי הגדול ב– 2009, ועל רקע עלייה במחירי הנפט שדחפו מעלה את מניות חברות האנרגיה לאחר שמחיר הנפט ירד אל מתחת ל– 45 דולר לחבית לראשונה מאז חודש נובמבר. מדד ה– S&P500 עלה ב– 0.4% ובסיכום שבועי עלה ב– 0.6%, זהו שבוע שלישי ברציפות של עלייה במדד למרות שבשבוע האחרון נע המדד בטווח צר, זאת למרות הדוחות הכספיים החזקים של החברות. מדד הדאו ג‘ונס עלה ב– 0.3% ובסיכום שבועי עלה גם כן ב– 0.3%. מדד הנאסד“ק עלה ב– 0.4% ובסיכום שבועי עלה ב– 0.9%. מדדי ה– S&P500 והנאסד“ק הגיעו שוב לשיאים חדשים.
 • הבנק המרכזי בארה“ב החליט בסיום ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 1%-0.75% בהתאם לתחזיות האנליסטים. באומרם כי החולשה הכלכלית שבאה לידי ביטוי בנתוני הצמיחה המאכזבים ברבעון הראשון של 2017 הינם ”ברת חלוף“ – מה שמותיר בידי הבנק את האפשרות להעלות את הריבית בישיבתם הבאה הצפויה ב– 13-17 ביוני. החוזים כרגע מצביעים על 100% העלאת ריבית בישיבה הבאה.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.