Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.85% (2,348.69) ;NASDAQ  +1.82% (5,910.52)  ;DJIA  +0.46% (20,547.76)

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד הייצור של האמפייר סטייט לאזור ניו יורק לחודש אפריל ירד לרמה של 5.2 נקודות לעומת רמה של 16.4 נקודות במרץ.
 • מדד הייצור של פילדלפיה לחודש אפריל ירד לרמה של 22 נקודות לעומת רמה של 32.8 נקודות במרץ לעומת תחזית הכלכלנים לירידה לרמה של 25.5 נקודות. זוהי הנפילה החדה ביותר זה למעלה משנתיים.
 • מדד שוק הדיור של האיגוד הלאומי של הקבלנים בארה“ב לחודש אפריל ירד לרמה של 68 נקודות לעומת רמה של 71 נקודות במרץ – שיא של 11 שנים ולעומת צפי אנליסטים לרמה של 70 נקודות. מדד מכירות הבתים לחודש אפריל ירד לרמה של 74 נקודות, זהו החודש החמישי ברציפות שהמדד מעל רמה של 70 נקודות.
 • אינפלציה לחודש מרץ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלתה ב– 2.4% לעומת עלייה של 2.7% בפברואר. אינפלציה –  ליבה לחודש מרץ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלתה ב– 2% לעומת עלייה של 2.2% בפברואר.
 • מדד פעילות מגזר הייצור של Markit לחודש אפריל (נתון ראשוני) ירד לרמה של 52.8 נקודות לעומת רמה של 53.3 נקודות במרץ. זהו שפל של שבעה חודשים. מדד פעילות המגזר השירותים של Markit לחודש אפריל (נתון ראשוני)ירד לרמה של 52.5 נקודות לעומת רמה של 52.8 נקודות במרץ. המדד המשולב של Markit לחודש אפריל (נתון ראשוני) ירד לרמה של 52.7 נקודות לעומת רמה של 53.0 נקודות במרץ.
 • מלאיים עיסקיים לחודש פברואר נותרו ללא שינוי לאחר שרשמו עלייה של 0.35 בינואר.
 • תפוקה תעשייתית לחודש מרץ עלתה ב– 0.5% לעומת אי שינוי בפברואר. שיעור הניצולת לחודש מרץ עלה ל– 76.1% לעומת 75.4% בפברואר.
 • מכירות של בתים קיימים לחודש מרץ עלו ב– 4.4% לקצב שנתי של 5.71 מיליון בתים לעומת קצב שנתי של 5.47 מיליון בתים בפברואר. זהו הקצב הגבוה ביותר מאז פברואר 2007. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו המכירות ב– 5.9%.
 • התחלות הבנייה לחודש מרץ ירדו ב– 6.8% לקצב שנתי של 1.22 מיליון יחידות לעומת קצב שנתי של 1.3 מיליון יחידות בפברואר ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב של 1.24 מיליון יחידות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו התחלות הבנייה ב– 9.2%. היתרי הבנייה לחודש מרץ עלו ב– 3.6% לקצב שנתי של 1.26 מיליון היתרים לעומת קצב שנתי של 1.21 מיליון היתרים בפברואר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו היתרי הבנייה ב– 17%.
 • מכירות קמעונאיות לחודש מרץ ירדו ב– 0.2% לעומת ירידה של 0.3% בפברואר. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש מרץ נותרו ללא שינוי לאחר שעלו ב– 0.2% בינואר.
 • מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים לחודש מרץ עלה ב– 0.4% – זוהי עלייה שלישית ברציפות לעומת עלייה של 0.5% בפברואר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 14 באפריל עלו ב– 10,000 ל– 244 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 7 באפריל ירדו ב– 49,000 ל– 1,979 אלף.
 • בסוף השבוע שוקי המניות בארה“ב נסגרו בירידות קלות על רקע דוחות כספיים מעורבים ואי הוודאות לקראת הבחירות לנשיאות צרפת ביום ראשון. הירידות בשוקי המניות בארה“ב התמנו מעט במהלך המסחר לאחר שנשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, אמר שבשבוע הבא יציג את הרפורמה במס שתכלול קיצוצי מס גדולים בסקטור העיסקי והפרטי. עם זאת, שוקי המניות בארה"ב רשמו את העלייה השבועית הראשונה שלהן מאז סוף מרץ.
 • מדד ה– S&P500 רשם עלייה שבועית של 0.85%, זהו הזינוק השבועי החד ביותר מזה חודשיים. מדד הדאו ג 'ונס ירד בסוף השבוע ב– 0.2% כתוצאה מירידה ברווחי החברות כמו קבוצת גולדמן זאקס ו- IBM Corp..

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.