Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.23%(2,581.07); NASDAQ  +1.09% (6,701.26); DJIA  +0.45% (23,434.19)

 

דיווחי השבוע האחרון:

  • תמ“ג לרבעון השלישי של 2017 (נתון ראשוני) צמח בקצב שנתי של 3% לאחר צמיחה של 3.1% ברבעון השני של 2017 ולעומת תחזית הכלכלנים לצמיחה מתונה יותר של 2.6%. זוהי הצמיחה הדו – רבעונית החדה ביותר מאז שנת 2014. כלכלת ארה“ב צמחה מעל לתחזיות בעקבות חוסנה של הצריכה הפרטית, השקעות העסקים, מסחר ומלאי למרות הנזקים שהסבו סופות ההוריקן ”הארווי“ ו- ”אירמה“. הצריכה הפרטית עלתה ברבעון השלישי של 2017 ב– 2.4%, לעומת גידול של 3.3% ברבעון השני של 2017 ולעומת תחזית הכלכלנים לעליה מתונה יותר של 2.1%.
  • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אוקטובר עלה לרמה של 100.7 נקודות לעומת רמה של 95.1 נקודות בספטמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 100.8 נקודות. המדד עלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז שנת 2004 והרמה הממוצעת ב– 10 החודשים הראשונים של השנה הייתה הגבוהה ביותר מאז שנת 2000.
  • מכירות בתים חדשים לחודש ספטמבר עלו ב– 18.9% לקצב שנתי של 667 אלף בתים ולעומת צפי כלכלנים לקצב מכירות של 555 אלף בתים ולעומת ירידה של 3.6% באוגוסט. המכירות של הבתים הקיימים עלו לשיא של 10 שנים. בהשוואה לספטמבר 2016 עלו המכירות ב– 17%. מחיר מכירה חציוני של בתים חדשים לחודש ספטמבר עלה ל– 319,700 דולרים לעומת 314,700 דולרים בספטמבר 2016. מכירות בתים הממתינים למכירה לחודש ספטמבר נותרו ללא שינוי לאחר שירדו ב– 2.8% באוגוסט.
  • מדד הפעילות של הפד לאזור שיקגו לחודש ספטמבר עלה לרמה של 0.17 נקודות לעומת רמה של 0.37- נקודות באוגוסט.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש אוקטובר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 54.5 נקודות, שיא של תשעה חודשים, לעומת רמה של 53.1 נקודות בספטמבר. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש אוקטובר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 55.9 נקודות, שיא של שמונה חודשים, לעומת רמה של 55.3 נקודות בספטמבר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש אוקטובר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 55.7 נקודות לעומת רמה של 54.8 נקודות בספטמבר.
  • הזמנות למוצרים בני קיימא לחודש ספטמבר עלו ב– 2.2% הודות לזינוק של 5.1% בהזמנות של מטוסים מסחריים, ציוד צבאי ומוצרי אלקטרוניקה, לעומת עלייה של 2% באוגוסט ולעומת צפי לעלייה מתונה יותר של 0.7%. השקעות של עסקים עלו ב– 1.3%, זהו החודש השלישי ברציפות של עלייה בהשקעות של עסקים ולעומת התקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 7.8%. הזמנות למוצרים בני קיימא – ללא כלי תחבורה לחודש ספטמבר עלו ב– 0.7%, בדומה לחודש אוגוסט.
  • גרעון במאזן הסחר לחודש ספטמבר התרחב ב– 1.3% ל– 64.10 מיליארד דולר לעומת צפי הכלכלנים כי הגרעון יישאר ללא שינוי. יבוא לחודש ספטמבר גדל ב– 1.7 מיליארד דולר ל– 193.7 מיליארד דולר. יצוא לחודש ספטמבר גדל ב– 900 מיליון דולר ל– 129.6 מיליארד דולר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 20 באוקטובר עלה ב– 10,000 ל– 233 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 13 באוקטובר ירד ב– 3,000 ל– 1,893 אלף. הממוצע הארבע – שבועי של מספר התביעות, ירד ב– 9,000 ל– 239,500, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז סוף אוגוסט.
  • שוקי המניות בארה“ב השלימו שבוע שביעי ברציפות של עליות ורשמו את רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז הרבעון הראשון של השנה. מדד הדאו ג‘ונס, מדד הנאסד“ק ומדד ה– S&P500 נסגרו בשיאים חדשים. מדד הנאסד“ק עלה ביום שישי האחרון ב– 2.2% זהו הזינוק החד ביותר מאז נובמבר 2016, לאחר שארבעת חברות הטכנולוגיה הגדולות  – אלפבית, אמזון, מיקרוסופט ואינטל דיווחו על תוצאות כספיות מעל התחזיות. בסיכום שבועי עלה המדד ב– 1.1%, זהו שבוע חיובי חמישי ברציפות של עליות וזו רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז מרץ 2017.  מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 0.8% לשיא נומינלי חדש ובסיכום שבועי עלה ב– 0.2%. המדד רשם את רצף  העליות השבועי הארוך ביותר מאז דצמבר 2014. מדד הדאו ג‘ונס עלה בשיעור מתון בסוף השבוע ב– 0.1% על רקע ירידה במניית חברת האנרגיה שברון ומניית חברת התרופות מרק בעקבות דוחות כספיים מאכזבים. בסיכום שבועי עלה המדד ב– 0.5%, ורשם את רצף העליות השבועיות הארוך ביותר מאז דצמבר 2016.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.