Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.26% (2,587.84) ;NASDAQ  +0.94% (6,764.44)  ;DJIA  +0.45% (23,539.19)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • שיעור האבטלה לחודש אוקטובר ירד במפתיע לרמה של 4.1%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2000, לעומת 4.2% בספטמבר ולעומת צפי כלכלנים לאי שינוי בשיעור האבטלה. מספר המשרות במגזר הלא חקלאי שנוספו לשוק העבודה בארה“ב באוקטובר עמד על 261 אלף משרות, על רקע התאוששות שוק העבודה מפגיעת סופות ההוריקן ”הארווי“ ו- ”אירמה“ ולעומת תוספת של 18,000 משרות בספטמבר ולעומת צפי כלכלנים לזינוק חד יותר של 325 אלף משרות. לפי מכון המחקר ADP בחודש אוקטובר נוספו למגזר הפרטי בארה“ב 235 אלף משרות לעומת 110 אלף משרות בספטמבר. שכר שנתי ממוצע לחודש אוקטובר ירד ב– 0.1% ל– 26.53 דולר לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה השכר ב– 2.4% לעומת עלייה של 2.8% בספטמבר. שיעור הניצולת לחודש אוקטובר ירד ל– 62.7% לעומת 63.1% בספטמבר.
 • ממוצע שעות עבודה לשבוע לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי מחודש ספטמבר על 34.4 שעות. שכר ממוצע לשעה לחודש אוקטובר נותר ללא שינוי מחודש ספטמבר שאז רשם עלייה של 0.5%.
 • מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) לחודש ספטמבר המדד ללא מחירי מזון ואנרגיה עלה ב– 0.1% והשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.3%, בדומה לחודש אוגוסט וזהו שפל של שנתיים. המדד כולל מחירי מזון ואנרגיה עלה ב– 0.4% ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.6% לעומת עלייה של 1.4% באוגוסט.
 • הכנסה אישית לחודש אוקטובר עלתה ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.2% באוגוסט. שיעור החיסכון לחודש אוקטובר ירד ב– 3.1%, לרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2007. הוצאה אישית לחודש אוקטובר עלתה ב– 1% לעומת עלייה של 0.1% באוגוסט. זוהי הקפיצה החדה ביותר מאז אמצע שנת 2009, ומעל לתחזיות הכלכלנים לעלייה של 0.1%.
 • פרודוקטיביות לסקטור הלא חקלאי לרבעון השלישי של 2017 (נתון ראשוני) עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של 1.5% ברבעון השני של 2017. עלות ליחידת עבודה לרבעון השלישי של 2017 (נתון ראשוני) עלתה ב– 0.5% לעומת עלייה של 0.3% ברבעון השני של 2017.
 • מדד מנהלי הרכש של שיקגו לחודש אוקטובר עלה לרמה של 66.2 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2011, לעומת רמה של 65.2 נקודות בספטמבר ולעומת צפי לרמה של 61 נקודות. רכיב ההזמנות החדשות במדד טיפס לרמתו הגבוהה ביותר מאז שנת 1974.
 • מדד עלות התעסוקה לרבעון השלישי של 2017 עלה ב– 0.7%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.5%, זהו הזינוק החד ביותר מזה תשע שנים. עלויות השכר, המהוות כ– 70% מסך עלות התעסוקה, עלו ב– 0.7%.
 • מדד מחירי הבתים של קייס שילר ו– S&P (מדד העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות בארה“ב) לשלושת החודשים שהסתיימו באוגוסט עלה ב– 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 5.9% לעומת עלייה של 5.8% בתקופה שהסתיימה ביולי. המדד מרוחק רק ב– 1.8% מהשיא בזמן הבועה בשוק הדיור בשנת 2006. מדד קייס שילר הכלל ארצי של מחירי הבתים בארה“ב לחודש אוגוסט עלה בקצב שנתי של 6.1% לעומת 5.9% ביולי.
 • מדד ביטחון הצרכנים לחודש אוקטובר עלה לרמה של 125.9 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2000, לעומת רמה של 120.6 נקודות בספטמבר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה לרמה של 121.3 נקודות.
 • מדד מנהלי הרכש לסקטור הייצור של Markit לחודש אוקטובר עלה לרמה של 54.6 נקודות לעומת רמה של 54.5 נקודות בספטמבר. מדד מנהלי הרכש לסקטור השירותים של Markit לחודש אוקטובר ירד לרמה של 55.3 נקודות לעומת רמה של 55.9 נקודות בספטמבר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש אוקטובר ירד לרמה של 55.2 נקודות לעומת רמה של 55.7 נקודות בספטמבר.
 • מדד פעילות סקטור השירותים של חברת ISM לחודש אוקטובר עלה לרמה של 60.1 נקודות, זוהי רמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2005, לעומת רמה של 59.8 נקודות בספטמבר ולעומת צפי לרמה של 58.5 נקודות. מדד פעילות סקטור הייצור של חברת ISM לחודש אוקטובר ירד לרמה של 58.7 נקודות לעומת רמה של 60.8 נקודות בספטמבר.
 • הזמנות ממפעלים לחודש ספטמבר עלו ב– 1.4% לעומת עלייה של 1.2% באוגוסט.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 27 באוקטובר ירד ב– 5,000 ל– 229 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 20 באוקטובר ירד ב– 5,000 ל– 1,884 אלף. הממוצע הארבע – שבועי של מספר התביעות, ירד ב– 9,000 ל– 239,500, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז סוף אוגוסט.
 • שוקי המניות בארה“ב השלימו שבוע שמיני ברציפות של עליות ורשמו את רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז שנת 2013 על רקע דוחות כספיים חזקים של חברת אפל וצמיחה חזקה במגזר השירותים בארה“ב. מדד הדאו ג‘ונס, מדד הנאסד“ק ומדד ה– S&P500 נסגרו בשיאים חדשים. מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 0.3% ורשם עלייה שבועית שמינית ברציפות, זהו רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז נובמבר 2013. סקטור הטכנולוגיה היווה יותר מ– 75%  מדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 0.1% ונסגר בשיא נומינלי זו הפעם ה– 56 מתחילת השנה. מדד הנאסד“ק רשם גם הוא שבוע שמיני של עליות וזו רצף העליות הארוך ביותר של המדד מאז נובמבר 2013.
 • הבנק המרכזי של ארה“ב הותיר את הריבית ללא שינוי בהתאם לתחזיות אולם, אמר כי מצב הכלכלה בארה“ב ”איתן“, אמירה שעשויה להוות איתות לכוונת הבנק המרכזי להעלות את הריבית בחודש הבא. בהודעת הפדרל ריזרב נאמר ש ”שוק העבודה ממשיך להתחזק וכי הפעילות הכלכלית צומחת בקצב איתן למרות השיבושים הקשורים לסופות ההוריקן ”הארווי“ ו- ”אירמה“. מדד הליבה של האינפלציה ממשיך להיות חלש וצפוי להישאר כזה בטווח הקצר. עם זאת, הפדרל ריזרב עדיין צופה כי האינפלציה בארה“ב תגיע ליעד של 2% בטווח הבינוני.“

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.