Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.86% (2,575.21) ;NASDAQ  +0.35% (6,629.05)  ;DJIA  +2.00% (23,328.63)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד הייצור אמפייר סטייט לחודש אוקטובר עלה לרמה של 30.2 נקודות לעומת רמה של 24.4 נקודות בספטמבר ולעומת תחזיות אנליסטים לרמה של 20 נקודות.
 • ייצור תעשייתי לחודש ספטמבר עלה ב– 0.3% לאחר שרשם ירידה של 0.7% באוגוסט ובהתאם לתחזיות. במרבית המגזרים נרשמה התחזקות ובעיקר בבנייה ובתשתיות. במגזר הכימיקלים נרשמה ירידה, בעיקר בגלל שמרבית המפעלים במגזר הכימיקלים מרוכזים באזור של דרום ארה“ב , האזור שנפגע באופן הקשה ביותר מסופות ההוריקן. שיעור הניצולת לחודש ספטמבר עלה ל– 76.0% לעומת 75.8% באוגוסט.
 • מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש אוקטובר עלה לרמה של 27.9 נקודות לעומת רמה של 23.8 נקודות בספטמבר.
 • מדד שוק הנדל“ן של NAHB לחודש אוקטובר עלה לרמה של 68 נקודות לעומת רמה של 64 נקודות בספטמבר.
 • התחלות בנייה לחודש ספטמבר ירדו ב– 4.7% לקצב שנתי של 1.127 מיליון יחידות, זו הפעם החמישית מזה שישה חודשים, לרמתן הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2016 לעומת ירידה של 0.8% באוגוסט ולעומת תחזית כלכלנים לקצב שנתי של 1.17 מיליון יחידות. הירידה נבעה בעיקר משיבושים בענף הבנייה בדרום ארה“ב בעקבות סופות ההוריקן שפקדו את האזור. היתרי בנייה לחודש ספטמבר ירדו ב– 4.5% לקצב שנתי של 1.215 מיליון היתרים לעומת עלייה של 3.4% באוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב גבוה יותר של 1.25 מיליון היתרים.
 • מדד המדדים הכלכליים המובילים לחודש ספטמבר ירד ב– 0.2% לראשונה זה 12 שנה. הירידה נבעה בחלקה מההשפעה של סופות ההוריקן שפקדו לאחרונה את דרום ארה“ב.
 • מכירות של בתים קיימים לחודש ספטמבר עלו ב– 0.7%, לקצב שנתי של 5.39 מיליון בתים, לעומת ירידה של 1.7% באוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב שנתי של 5.3 מיליון בתים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו המכירות ב– 1.5%. מחיר חציוני של בתים קיימים שנמכרו לחודש ספטמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 4.2% ל– 245,100 דולרים.
 • גרעון בתקציב לסוף שנת התקציב בסוף ספטמבר הממשל הפדרלי סיים את שנת התקציב של 2017 עם גרעון של 665.7 מיליארד דולר, עלייה של 80 מיליארד דולר לעומת שנת התקציב הקודמת לעומת מחסור של 585.6 מיליארד דולר ב– 2016. זהו הגרעון השנתי הגבוה ביותר מאז שנת 2013. העלייה בהוצאות על תשלומי ביטוח , תכניות הבריאות, עלייה בריבית על החוב החיצוני ועלייה של 33% בהוצאות הממשלה בהוצאות על ניהול מצבי חירום בעקבות סופות ההוריקן שפקדו את ארה“ב בשנה האחרונה כל אלו תרמו לגידול בגרעון.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 13 באוקטובר ירד ב– 22,000 ל– 222 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 6 באוקטובר ירד ב– 16,000 ל– 1,888 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב השלימו שבוע שישי ברציפות של עליות ורשמו את רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז הרבעון הראשון של השנה ומדד הדאו ג‘ונס, מדד הנאסד“ק ומדד ה– S&P500 נסגרו בשיאים נומינליים, על רקע העברת התקציב בסנאט שכנראה סללה את הדרך לאישור רפורמת המס של נשיא ארה“ב, דונלד טראמפ.
 • המדדים המרכזיים – מדד הדאו ג‘ונס רשם שבוע שישי ברציפות של עליות, זהו רצף העליות השבועי הארוך ביותר מתחילת השנה, ונסגר בשיא נומינלי זו הפעם ה– 53 מתחילת השנה. מדד הנאסד“ק רשם שבוע רביעי ברציפות של עליות ונסגר אף הוא בשיא נומינלי. מדד ה– S&P500 רשם שבוע שישי ברציפות של עליות, ונסגר אף הוא בשיא נומינלי זו הפעם ה– 49 מתחילת השנה.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.