Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.43% (2,415.82) ;NASDAQ  +2.08% (6,210.19)  ;DJIA  +1.32% (21,080.28)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון הראשון של 2017 (נתון ראשוני) עלה בקצב שנתי של 1.2%, כמעט פי שניים מהערכות הראשוניות של 0.7%, ולעומת תחזית כלכלנים לצמיחה של 0.9% ולעומת צמיחה של 0.7% ברבעון הרביעי של 2016. הצמיחה נובעת בעיקר מעלייה בצמיחה הפרטית שצמחה ברבעון הראשון של 2017 ב– 0.6%, פי שניים מהערכות הראשוניות של 0.3% ולעומת התחזית של הכלכלנים לצמיחה של 0.4%.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש מאי (נתון ראשוני) עלה לרמה של 54 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה ארבעה חודשים, לעומת רמה של 53.1 נקודות באפריל. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש מאי (נתון ראשוני) ירד לרמה של 52.5 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה שמונה חודשים, לעומת רמה של 52.8 נקודות באפריל. מדד מנהלי הרכש משולב (לסקטור השירותים והייצור)של Markit לחודש מאי (נתון ראשוני) עלה לרמה של 53.9 נקודות לעומת רמה של 53.2 נקודות באפריל.
 • הזמנות למוצרים בני קיימא לחודש אפריל ירדו ב– 0.7%, זוהי ירידה ראשונה מזה חמישה חודשים, לעומת עלייה של 2.3% במרץ ולעומת תחזית כלכלנים לירידה חדה יותר של 1%. הזמנות למוצרים בני קיימא – ללא כלי רכב לחודש אפריל ירדו ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.8% במרץ.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש אפריל (נתון ראשוני) ירדו ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.1% במרץ. מלאיים קמעונאיים לחודש אפריל ירדו ב– 0.3%.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מאי ירד לרמה של 97.1 נקודות לעומת רמה של 97.7 נקודות באפריל.
 • מכירות בתים חדשים לחודש אפריל ירדו ב– 11.4% לקצב שנתי של 569 אלף בתים לעומת קצב שנתי של 642 אלף בתים במרץ, היה זה קצב המכירות הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2007 ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב מכירות שנתי של 610 אלף בתים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו המכירות של בתים חדשים ב– 0.5%. מחיר חציוני של בתים חדשים לחודש אפריל ירד לרמה של 300,200 דולר לעומת מחיר של 318,700 דולרים במרץ ו– 321,300 דולרים בתקופה המקבילה אשתקד.
 • מכירות של בתים קיימים לחודש אפריל ירדו ב– 2.3% לקצב שנתי של 5.57 מיליון בתים, מעט מתחת לתחזיות ולעומת 5.7 מיליון בתים במרץ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו המכירות של בתים קיימים ב– 1.6%.
 • גירעון במאזן הסחר לחודש אפריל עלה לרמה של 67.6 מיליארד דולר לעומת 65.1 מיליארד דולר במרץ ולעומת תחזית כלכלנים לצמצום של הגירעון לרמה של 64 מיליארד דולר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 19 במאי עלה ב– 1,000 ל– 233 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 12 במאי עלה ב– 24,000 ל– 1,899 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב עלו שישה ימים ברציפות על רקע מפגש ארגון מדינות אופ“ק, המשך פרסום דוחות כספיים של החברות הקמעונאיות שהיו מעל לתחזיות ובעקבות ירידה בתביעות לדמי אבטלה בארה“ב לשפל של כמעט 50 שנה. מדדי הנאסד“ק וה– S&P500 הגיעו לשיאים נומינליים חדשים, על רקע התאוששות במחירי הנפט ובעקבות נתוני צמיחה חזקים מהצפוי בארה“ב. מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 0.1% ונסגר בשיא נומינלי זו הפעם ה– 20 השנה, המדד עלה ב– 2.5% בששת הימים האחרונים. בסיכום שבועי עלה המדד ב– 1.4%. מדד הדאו ג‘ונס נסגר כמעט ללא שינוי בסוף השבוע ובסיכום שבועי עלה ב– 1.3%. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע 0.1% ונסגר בשיא נומינלי ובסיכום שבועי עלה ב– 2.1%.
 • ביום רביעי עלו שוקי המניות על רקע פרסום פרוטוקול ישבית הפדרל ריזרב לחודש מאי מסתמן כי הבנק יבצע העלאת ריבית נוספת בחודש יוני. בחודש מאי הותיר הבנק הפדרלי את הריבית ברמה של 0.75%-1%. בכירים בבנק הפדרלי הביעו נכונות להתחיל ולכווץ את תיק הנכסים הגדול של הבנק, שעלה באופן משמעותי בעקבות תוכניות ההרחבה הכמותית בשנים שאחרי המשבר הגדול ב– 2008.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.