Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.38% (2,381.73) ;NASDAQ  -0.61% (6,083.70)  ;DJIA  -0.44% (20,804.84)

 

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד הייצור של האמפייר סטייט לאזור ניו יורק לחודש מאי ירד לראשונה לרמה שלילית ל– 1- נקודות לעומת 5.2 נקודות באפריל.
  • מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש מאי עלה לרמה של 38.8+ נקודות לעומת רמה של 22+ נקודות באפריל.
  • מלאיים עיסקיים לחודש מרץ נותרו ללא שינוי מחודש פברואר שאז רשמו עלייה של 0.2%.
  • הייצור התעשייתי לחודש אפריל עלה ב– 1%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז פברואר 2014, לעומת עלייה של 0.4% במרץ ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה הייצור התעשייתי ב– 2.2%. שיעור הניצולת לחודש אפריל עלה ל– 76.7% לעומת 76.1% במרץ.
  • התחלות בנייה לחודש אפריל ירדו לקצב שנתי של 1.172 מיליון בתים לעומת 1.203 מיליון בתים במרץ ולעומת צפי לקצב שנתי של 1.26 מיליון בתים. היתרי בנייה לחודש אפריל ירדו ב– 2.5% לקצב שנתי של 1.229 מיליון היתרים לעומת 1.260 מיליון היתרים במרץ, אך לעומת התקופה המקבילה אשתקד עלו היתרי הבנייה ב– 5.7%.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 12 במאי ירד ב– 4,000 ל– 232 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 5 במאי ירדו ב– 22,000 ל– 1,898 אלף.
  • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בסוף השבוע במגמה חיובית זה היום השני ברציפות על רקע דעיכת החששות כי החשדות לקשר בין ממשלו של דונלנד טראמפ לרוסיה יפגעו בתוכניות הנשיא להוריד מיסים ולהגדיל את ההשקעות בתשתיות. ביום רביעי רשמו שוקי המניות בארה“ב את הירידה היומית החדה ביותר מזה שמונה חודשים בהובלת מניות הפיננסים, על רקע החששות כי ריבוי ההאשמות סביב דונלד טראמפ עלול להקשות עליו לקדם את תוכניותיו הכלכלייות במטרה לעודד את הצמיחה בכלכלה הגדולה בעולם. ביום רביע מדד ה– S&P500 ומדד הדאו ג‘ונס ירדו ב– 1.8%, זוהי הירידה היומית הגדולה ביותר מאז חודש ספטמבר 2016, מדד הנאסד“ק, שנסגר יום קודם לכן בשיא נומינלי זה היום השני ברציפות, ירד ב– 2.6%, זוהי הנפילה היומית החדה ביותר מאז חודש יוני 2016. בסוף השבוע מדד הדאו ג‘ונס עלה ב– 0.7%, מדד ה– S&P500 רשם עלייה דומה ומדד הנאסד“ק עלה ב– 0.5% אך כאמור, בסיכום שבועי שלושת המדדים רשמו ירידות.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.