Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.30% (2,355.54) ;NASDAQ  -0.57% (5,877.81)  ;DJIA  -0.03% (20,656.10)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • אשראי צרכני לחודש פברואר גדל ב– 15.21 מיליארד דולר לעומת גידול של 10.86 מיליארד דולר. האשראי הלא ממוחזר הכולל הלוואות למימון לימודים והלוואות לרכישת מכוניות עלו ב– 12.3 מיליארד דולר לעומת עלייה של 13.5 מיליארד דולר בינואר. האשראי הממוחזר אשר משקף במידה רבה את חובות בעלי כרטיסי האשראי עלה ב– 3 מיליארד דולר לעומת עלייה של 2.7 מיליארד דולר בינואר. במונחים שנתיים עלה האשראי הצרכני בקצב שנתי של 4.8% בהתאם לתחזיות הכלכלנים, האשראי הממוחזר עלה בקצב שנתי של 3.5% לאחר שירד ב– 3.2% בינואר והאשראי הלא ממוחזר עלה בקצב שנתי של 5.3% לעומת 5.9% בינואר.
 • שיעור האבטלה לחודש מרץ ירד ל– 4.5% – זהו השיעור הנמוך מזה עשור לעומת 4.7% בפברואר. שיעור ההשתתפות בכח העבודה לחודש מרץ נותר ללא שינוי מחודש פברואר על 63%. למשק האמריקאי נוספו 98 אלף משרות בלבד לעומת תחזית הכלכלנים לתוספת של 180 אלף משרות ולעומת תוספת של 219 אלף משרות בפברואר.
 • מדד PMI לסקטור הייצור לחודש מרץ ירד לרמה של 53.3 נקודות לעומת רמה של 53.4 נקודות בפברואר. מדד PMI לסקטור השירותים לחודש מרץ ירד לרמה של 52.8 נקודות לעומת רמה של 52.9 נקודות בפברואר. מדד PMI משולב לחודש מרץ ירד לרמה של 53 נקודות לעומת רמה של 53.2 נקודות בפברואר.
 • מדד ISM לסקטור הייצור לחודש מרץ ירד לרמה של 57.2 נקודות לעומת רמה של 57.7 נקודות בפברואר ובדומה לתחזיות האנליסטים שצפו שהמדד יעמוד על רמה של 57.1 נקודות. זהו החודש השני ברציפות ש– 17 אינדיקטורים מתוך 18 אינדיקטורים במדד מעידים על התרחבות במגזר הייצור. מדד ISM לסקטור השירותים לחודש מרץ ירד לרמה של 55.2 נקודות לעומת רמה של 57.6 נקודות בפברואר.
 • מספר שעות העבודה הממוצע בשבוע לחודש מרץ נותר על – 34.3 שעות בדומה לפברואר. השכר הממוצע לשעה לחודש מרץ בהשוואה למרץ 2016 ירד ב– 2.7% לעומת עלייה של 2.8% בפברואר.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש פברואר נותר ללא שינוי לאחר שעלה ב– 0.4% בינואר.
 • הזמנות ממפעלים לחודש פברואר עלו ב– 1% לעומת עלייה של 1.5% בינואר.
 • הוצאות בנייה לחודש פברואר עלו ב– 0.8% לעומת ירידה של 0.5% בינואר ולעומת תחזיות האנליסטים לעלייה של 1%.
 • גרעון במאזן הסחר של ארה“ב לחודש פברואר התכווץ בכ– 10% ל– 43.6 מיליארד דולר לעומת 48.2 מיליארד דולר בינואר – שיא של חמש שנים ולעומת תחזיות הכלכלנים לגרעון גדול יותר של 44.5 מיליארד דולר. הגרעון במאזן הסחר התכווץ הודות לנפילה בייבוא של מכוניות וטלפונים ניידים וזינוק בייצוא לשיא של 26 חודשים. יצוא לחודש פברואר עלה ב– 0.2% ל– 192.9 מיליארד דולר  – זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2014. יבוא לחודש פברואר התכווץ ב– 1.8% ל– 236.4 מיליארד דולר בעקבות ירידה ביבוא של טלפונים ניידים מצפון קוריאה וירידה ביבוא של מכוניות וחלקים לרכב מאירופה.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 31 במרץ ירדו ב– 25,000 ל– 234 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 24 במרץ ירדו ב– 24,000 ל– 2,028 אלף.

 

 • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בסוף השבוע בירידות ורשמו ירידה שבועית בעקבות דוח התעסוקה המאכזב ותקיפת צבא ארה“ב בסוריה. מדד ה– S&P500 ירד בסוף השבוע ב– 0.1% ורשם ירידה שבועית של 0.3%. מדד הדאו ג‘ונס ירד בסוף השבוע בפחות מ– 0.1% וסיים את השבוע בירידה של 0.03%. מדד הנאסד“ק ירד בסוף השבוע בפחות מ– 0.1% ורשם ירידה שבועית של 0.6%.
 • נפח המסחר (Volume) במדד ה – S&P500 רשם ירידה של 15% בהשוואה לממוצע של ה- 30 יום האחרונים, בעוד שהדולר השלים את השבוע הטוב ביותר מזה חודשיים.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.