Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.15% (2,553.17) ;NASDAQ  +0.24% (6,605.80)  ;DJIA  +0.43% (22,871.72)

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר עלה ב– 0.5% לעומת עלייה של 0.4% באוגוסט ולעומת תחזית האנליסטים לעלייה של 0.6%. במונחים שנתיים עלה המדד ב– 2.2% לעומת עלייה של 1.9% באוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב שנתי של 2.3%. מדד המחירים לצרכן – ליבה (בניכוי מזון ודלק) לחודש ספטמבר עלה ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.2% באוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. במונחים שנתיים עלה מדד הליבה ב– 1.7% בדומה לאוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 1.8%. זו הפעם השישית ברציפות שאינפלציית הליבה היא מתחת לתחזיות.
  • מכירות קמעונאיות לחודש ספטמבר עלו ב– 1.6%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מזה שנתיים וחצי, לעומת ירידה של 0.1% באוגוסט ולעומת תחזית האנליסטים לעלייה של 1.7%. העלייה במכירות נבעה בעיקר מעלייה במכירת מכוניות חדשות ומשאיות. מכירות קמעונאיות –  ללא מכוניות לחודש ספטמבר עלו ב– 1% לעומת עלייה של 0.5% באוגוסט.
  • מדד סנטימנט הצרכנים לאזור מישיגן לחודש אוקטובר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 101.1 נקודות לעומת רמה של 95.10 נקודות.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש ספטמבר עלה ב– 0.4%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז חודש אפריל, לעומת עלייה של 0.2% באוגוסט ובהתאם לתחזיות האנליסטים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.6%, זהו הזינוק החד ביותר מאז פברואר 2012, לעומת עלייה של 2.4% באוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 2.5%. העלייה במדד נבעה בעיקר מזינוק חד במחירי הדלק כתוצאה משיבושים בפעילות בתי הזיקוק בטקסס כתוצאה מסופת ההוריקן ”הארווי“. המחירים הסיטונאיים של הבנזין עלו בספטמבר ב– 10.9%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז מאי 2015, לעומת עלייה של 9.5% באוגוסט. מדד המחירים ליצרן – ליבה לחודש ספטמבר עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה מדד הליבה ב– 2.1% לעומת עלייה של 1.9% באוגוסט.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 6 באוקטובר ירד ב– 15,000 ל– 243 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 29 בספטמבר ירד ב– 32,000 ל– 1,889 אלף.

 

  • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בשבוע החולף בשיאים חדשים על רקע פירסום נתוני אינפלציה חלשים לעומת הצפי, נתון שמוסיף לראיות כי הצמיחה הכלכלית נמשכת ללא עלייה במחירים וכן על רקע מכירות קמעונאיות טובות ומעל לתחזיות. מדדי הדאו ג‘ונס וה– S&P500 רשמו עליה שבועית חמישית ברציפות ומדד הנאסד“ק עלה זה השבוע השלישי ברציפות.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.