Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.35% (2,390.90) ;NASDAQ  +0.34% (6,121.33)  ;DJIA  -0.53% (20,896.61)

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מאי (נתון ראשוני) עלה לרמה של 97.7 נקודות לעומת רמה של 97 נקודות באפריל.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש אפריל עלה ב– 0.5% לעומת ירידה של 0.1% במרץ ופי שניים מתחזיות הכלכלנים שצפו עלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.5%, זהו הזינוק החד ביותר מאז פברואר 2012, לעומת עלייה של 2.3% במרץ. מדד המחירים ליצרן –  ליבה (ללא מחירי המזון והאנרגיה) לחודש אפריל עלה ב– 0.7% לעומת עלייה של 0.1% במרץ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.1% לעומת עלייה של 1.7% במרץ.
  • מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב– 0.2% לעומת ירידה של 0.3% במרץ. העלייה המדד נובעת העיקר מעלייה במחירי האנרגיה אשר זינקו באפריל ב– 1.1%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז ינואר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.2% לעומת עלייה של 2.4% במרץ. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מחירי האנרגיה והמזון) לחודש אפריל עלה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.1% במרץ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.9% לעומת עלייה של 2% במרץ.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש מרץ עלו ב– 0.2% לעומת ירידה של 0.1% בפברואר.
  • מלאיים עיסקיים לחודש מרץ נותרו ללא שינוי מחודש פברואר שאז רשמו עלייה של 0.2%.
  • מכירות קמעונאיות לחודש אפריל עלו ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.1% במרץ ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 4.5%. המכירות הקמעונאיות עלו בשלושה מתוך ארבעת החודשים הראשונים של 2017. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש אפריל נותרו ללא שינוי מחודש מרץ שאז רשמו עלייה של 0.3%.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 5 במאי ירד ב– 2,000 ל– 236 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 28 באפריל ירדו ב– 61,000 ל– 1,918 אלף.
  • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בסוף השבוע בירידות קלות ורשמו ירידה שבועית ראשונה מזה ארבעה שבועות, על רקע נתונים כלכליים מעורבים של מדד המחירים לצרכן והמכירות הקמעונאיות שחיזקו את התחזיות לצמיחה כלכלית פושרת וכן על רקע דוחות כספיים מאכזבים של חברות במגזר הקמעונאי של רשתות בתי הכלבו מייסיס,ג‘י.סי.פני, קוהלס, דילרדס ונורדסטרום. מדד ה– S&P500 ירד בסוף השבוע ב– 0.2% ובסיכום שבועי ירד ב– 0.4% – שבוע שלילי ראשון לאחר שלושה שבועות של עליות. במהלך השבוע הגיע המדד לשיא נומינלי חדש ומתחילת השנה המדד רשם עלייה של 7%. מדד הדאו ג‘ונס ירד בסוף השבוע ב– 0.1%, רשם ארבעה ימים רצופים של ירידות ובסיכום שבועי ירד ב– 0.6% – זוהי ירידה שבועית ראשונה מזה ארבעה שבועות. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 0.1% לשיא נומינלי חדש ובסיכום שבועי עלה ב– 0.3% – זהו שבוע רביעי ברציפות של עליות במדד.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.