Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  0.24% (2,378.25) ;NASDAQ  +0.67% (5,901.00)  ;DJIA  +0.06% (20,914.62)

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים לחודש פברואר עלה ב– 0.6% לרמה הגבוהה מזה עשור בדומה לעלייה בינואר.
 • מדד פעילות הייצור של אזור פילדלפיה לחודש מרץ נפל לרמה של 32.8 נקודות לעומת רמה של 43.3 נקודות בפברואר ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 30 נקודות.
 • מדד האמפר סטייט לפעילות הייצור לאזור ניו יורק לחודש מרץ ירד לרמה של 16.4 נקודות לעומת רמה של 18.7 נקודות בפברואר ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה לרמה של 15.4 נקודות.
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מרץ (נתון ראשוני) עלה לרמה של 97.6 נקודות לעומת רמה של 96.3 נקודות בפברואר. תחזית הכלכלנים הייתה לרמה של 97 נקודות.
 • מדד הביטחון בענף הבנייה של NAHB לחודש מרץ עלה לרמה של 71 נקודות, זוהי רמתו הגבוהה ביותר מאז יוני 2005, לעומת רמה של 65 נקודות בפברואר ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 66 נקודות.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר עלה ב– 0.1%, זוהי העלייה המתונה ביותר מאז יולי 2016 ובהתאם לתחזיות האנליסטים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.7%, זהו הזינוק החד ביותר מאז תחילת 2012 ולעומת עלייה של 2.5% בינואר. מדד המחירים לצרכן –  ליבה (ללא מחירי המזון והאנרגיה) לחודש פברואר עלה ב– 0.2% ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.2% לעומת עלייה של 2.3% בינואר.
 • מדד המחירים ליצרן לחודש פברואר עלה ב– 0.3% מעל לתחזיות האנליסיטים שצפו עלייה של 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.2%, הזינוק החד ביותר מאז מרץ 2012. מדד המחירים ליצרן – ליבה (בניכוי מחירי המזון והאנרגיה) לחודש פברואר עלה ב– 0.3%.
 • מלאיים עיסקיים לחודש ינואר עלו ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.4% בדצמבר.
 • תפוקה תעשייתית לחודש פברואר נותרה ללא שינוי לעומת ירידה של 0.1% בינואר. כלכלנים צפו עלייה של 0.3%. בהשוואה לפברואר 2016 עלתה התפוקה ב– 0.3%. שיעור הניצולת לחודש פברואר ירד ל– 75.4% לעומת 75.5% בינואר.
 • התחלות בנייה לחודש פברואר עלו ב– 3% לקצב שנתי של 1.288 מיליון יחידות, זהו הקצב השנתי הגבוה ביותר מאז 2007. תחזית הכלכלנים היתה לקצב נמוך יותר של 1.27 מיליון יחידות. ולעומת 1.251 מיליון יחידות בינואר.
 • מכירות קמעונאיות לחודש פברואר עלו ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.6% בינואר. מכירות קמעונאיות – ללא כלי תחבורה לחודש פברואר עלו ב– 0.2% לעומת עלייה של 1.2% בינואר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 10 במרץ ירד ב– 2,000 ל– 241 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 3 במרץ ירדו ב– 30,000 ל– 2,030 אלף.
 • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בסוף השבוע בירידות קלות בהובלת מניות הבנקים אך בסיכום שבועי עלו הודות לעלייה במחירי המניות המחלקות ”דיבידנדים גבוהים“ לאחר שהמשקיעים עברו להשקיע בהן לאור הירידה בתשואות האג“ח
 • מדד ה– S&P500 עלה בסיכום שבועי ב– 0.2%, זוהי עלייה שבועית שביעית בשמונה השבועות האחרונים. ביום רביעי שוקי המניות בארה“ב נסגרו בעליות חדות ומניות הטכנולוגיה נסגרו בשיא לאחר שהבנק הפדרלי העלה כצפוי את הריבית ב– 0.25% בארה“ב לרמה הגבוהה ביותר מאז 2008 כמו כן, הבנק הפדרלי פרסם גם את התחזיות הכלכליות שבמסגרתן התחזית של מקבלי ההחלטות היא לשלוש העלאות ריבית השנה וכן שלוש העלאות ריבית ב– 2018 וב– 2019, זאת בניגוד לציפיות של חלק מהכלכלנים שהפדרל ריזרב יאותת על הגברת קצב העלאות הריבית.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.