Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.44% (2,372.60) ;NASDAQ  -0.15% (5,861.73)  ;DJIA  -0.49% (20,902.98)

דיווחי השבוע האחרון:

 • אשראי צרכני לחודש ינואר ירד ב– 2.8% (סך של 8.8 מיליארד דולר) והסתכם ב– 3.77 טריליון דולר לעומת עלייה של 14.76 מיליארד דולר בדצמבר ולעומת הערכות הכלכלנים שצפו גידול של 18.3 מיליארד דולר. זוהי העלייה האיטית ביותר מאז אוגוסט 2011. האשראי הלא ממוחזר עלה בקצב שנתי של 5.5% לעומת 4.9% בדצמבר אך האשראי הממוחזר עלה בקצב שנתי של 4.6% בהמשך לעלייה של 4.3% בדצמבר. בהסתכלות כללית לחודש ינואר, נרשמה ירידה חדה באשראי הצרכני בצורה יוצאת מן הכלל בכל המוסדות אולם מצד שני נרשמה קפיצה גדולה בגיוס ההון של הפדרל שהגדיל משמעותית את ההלוואות לסטודנטים.
 • שיעור האבטלה לחודש פברואר ירד ב– 0.1% ל– 4.7%, בהתאם לצפי הכלכלנים ולעומת 4.8% בינואר. שיעור ההשתתפות בכח העבודה לחודש פברואר עלה ל– 63% לעומת 62.9% בינואר. למגזר הלא חקלאי נוספו 235 אלף משרות, לעומת צפי כלכלנים לתוספת של 210 אלף משרות ולעומת תוספת של 238 אלף משרות בינואר. החברות בארה"ב מעודדות מההצהרות של נשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, לעידוד "הכלכלה האמריקאית תחילה", והן מגבירות את קצב העסקת העובדים עקב הגברת פעילות. כמו כן, ההצהרות שלו בנוגע להקלות במס וברגולציה מוסיפות אף הן לאווירה האופטימית של המעסיקים. שכר העבודה הממוצע לשעה לחודש פברואר עלה ב– 0.2% לרמה של 26.09 דולר. ב– 12 החודשים האחרונים עלה השכר ב– 2.8%.
 • עלות ליחידת עבודה לרבעון הרביעי של 2016 נותרה ללא שינוי לאחר עלייה של 1.7% ברבעון השלישי של 2016.
 • מספר שעות עבודה ממוצע לשבוע לחודש פברואר נותר ללא שינוי על 34.4 שעות. שכר ממוצע לשעה לחודש פברואר נותר ללא שינוי לאחר שעלה בינואר ב– 2.8%.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש ינואר ירדו ב– 0.2% לאחר ירידה של 0.1% בדצמבר.
 • הזמנות ממפעלים לחודש ינואר עלו ב– 1.2% לעומת עלייה של 1.3% בדצמבר. זוהי עלייה חודשית שנייה ברציפות. לעומת ינואר 2016 עלו ההזמנות ב– 5.5%.
 • מחירי היבוא לחודש פברואר עלו ב– 0.2%. לעומת פברואר 2015 עלו מחירי היבוא ב– 4.6%, זוהי העלייה החדה ביותר שנרשמה בפרק זמן של 12 חודשים, מאז 2012.
 • גרעון תקציבי לחודש פברואר הסתכם ב– 192 מיליארד דולר. הוצאות הממשל עלו ב– 1% ל– 364 מיליארד דולר, עקב עלייה בהוצאות תוכנית הביטוח הרפואי מדיקייר, ביטוח לאומי והוצאות ביטחוניות. הכנסות האוצר גדלו ב– 2% ל– 172 מיליארד דולר. מתחילת שנת התקציב הנוכחית שהחלה באוקטובר מסתכם הגירעון התקציבי ב– 349 מיליארד דולר, ירידה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • גרעון הסחר לחודש ינואר זינק ב– 9.6% ל– 48.8 מיליארד דולר, לעומת 44.3 מיליארד דולר בדצמבר. היבוא לינואר הסתכם ב– 240.6 מיליארד דולר והיצוא עלה ב– 0.6% ל– 192.10 מיליארד דולר. היבוא מסין קפץ ב– 2.6%.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 3 במרץ עלו ב– 20,000 ל– 243 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 24 בפברואר ירדו ב– 6,000 ל– 2,058 אלף.
 • שוקי המניות בארה"ב נסגרו בעליות ביום שישי בעקבות פרסום דוח תעסוקה חיובי לחודש פברואר שבו נרשמה העלייה החודשית הגדולה ביותר מאז יולי. נתוני המשרות שפורסמו סוללים את הדרך עבור הפדרל ריזרב להעלות את ריבית מבלי ההכרח להאיץ את קצב ההידוק בעתיד. אולם, בסיכום שבועי שוקי המניות בארה“ב רשמו ירידה, זה השבוע השלילי הראשון מזה שבעה שבועות. ביום שישי מדד ה– S&P500 עלה ב– 0.3% אולם ירד בסיכום שבועי ב– 0.4%, ובכך קטע רצף של שישה שבועות של עליות. מדד הנאסד“ק עלה ב– 0.4% אולם רשם ירידה שבועית של 0.2%, ירידה ראשונה מזה שבעה שבועות. מדד הדאו ג‘ונס עלה ב– 0.2% וירד בסיכום שבועי ב– 0.5% ובכך קטע רצף של ארבעה שבועות של עליות.

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.