Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -1.44% (2,343.98) ;NASDAQ  -1.22% (5,828.74)  ;DJIA  -1.52% (20,596.72)

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדדPMI של Markit לסקטור הייצור לחודש מרץ (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.4 נקודות לעומת רמה של 54.2 נקודות בפברואר. מדדPMI  של Markit לסקטור השירותים לחודש מרץ (נתון ראשוני) ירד לרמה של 52.9 נקודות לעומת רמה של 53.8 נקודות בפברואר. מדדPMI  משולב של Markit לחודש מרץ (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.2 נקודות לעומת רמה של 54.1 נקודות בפברואר.
  • הזמנות למוצרים בני קיימא לחודש פברואר עלו ב– 1.7% לעומת עלייה של 2.3% בינואר ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 1.6%. ההזמנות עלו זה החודש השני ברציפות הודות לעלייה בהזמנות של מטוסים אזרחיים שהאפילה על הירידה בהזמנות כלי רכב. הזמנות למוצרים בני קיימא – ללא כלי רכב לחודש פברואר עלו ב– 0.4%, זוהי עלייה חודשית שישית ברציפות לעומת 0.2% בינואר.
  • מכירות של בתים חדשים לחודש פברואר קפצו ב– 6.1%, לקצב שנתי של 592 אלף בתים לעומת 558 אלף בתים בינואר. זהו קצב המכירות השני הגבוה ביותר מאז תחילת 2008. תחזית הכלכלנים הייתה לקצב מכירות נמוך יותר של 571 אלף בתים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו מכירות הבתים החדשים ב– 12.8%. מחיר חציוני של בתים חדשים לחודש פברואר ירד ב– 3.9% לרמה של 296,200 דולרים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירד המחיר ב– 4.9%.
  • מכירות של בתים קיימים לחודש פברואר נפלו ב– 3.7%, לקצב שנתי של 5.48 מיליון בתים, לעומת תחזית הכלכלנים לקצב מכירות נמוך יותר של 5.45 מיליון בתים ולעומת 5.69 מיליון בתים בינואר. לעומת התקופה המקבילה אשתקד עלו מכירות הבתים ב– 5.4%. מלאי הבתים הקיימים לחודש פברואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נפלו ב– 6.4%. בקצב המכירות הנוכחי, מלאי הבתים יאזלו בתוך 3.8 חודשים – זהו פרק הזמן הנמוך ביותר שנרשם בחודש פברואר מאז 1999. מחיר בית חציוני של בתים קיימים לחודש פברואר קפץ ב– 7.7% לעומת פברואר 2016 והגיע ל– 228,400 דולרים.
  • גירעון בחשבון השוטף לרבעון הרביעי של 2016 התכווץ ב– 3.1% והסתכם ב– 112.4 מיליארד דולר. הגירעון בחשבון השוטף היווה 2.4% מהתמ“ג ברבעון הרביעי של 2016 לעומת 2.5% ברבעון השלישי של 2016 ומתחת לשיא של 6.3% מהתמ“ג ב– 2005.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 17 במרץ עלו ב– 18,000 ל– 258 אלף – זהו שיא של חודשיים. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 10 במרץ ירדו ב– 39,000 ל– 2,000 אלף.

 

  • שוקי המניות בארה“ב רשמו את השבוע הגרוע ביותר מתחילת 2017 לאחר שביטול ההצבעה בבית הנבחרים על חוק הבריאות החדש של נשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, העלה את החששות כי הנשיא יתקשה להעביר את הרפורמות הנוספות שלו בקונגרס. כמו כן, קיים חשש בשווקים כי כישלון באישור תוכנית הבריאות של טראמפ יפגע בחלקים אחרים בתוכנית הכלכלית שלו, כי הכסף שהיה אמור להיחסך מביטול תוכנית ”אובמה קייר“ מיועד לעבור לטובת הורדת מיסים, דה רגולציה והשקעה בתשתיות. ההצבעה על חוק הבריאות החדש של דונלד טראמפ, בוטלה לאחר שהמפלגה הרפובליקאית לא הצליחה לגייס מספיק קולות על מנת להעביר את החוק שמטרתו היתה להחליף את חוק הבריאות בר ההשגה –  ”אובמה קייר“.
  • מדד ה– S&P500 רשם ירידה שבועית של 1.4% – זהו השבוע הגרוע ביותר מאז תחילת נובמבר 2016. מדד הנאסד“ק רשם ירידה שבועית של 1.2% – זהו השבוע הגרוע ביותר מאז 30 בדצמבר ומדד הדאו ג‘ונס רשם שבעה ימים רצופים של ירידות – זהו רצף הירידות הארוך ביותר והשבוע הגרוע ביותר מאז תחילת נובמבר 2016 ורשם ירידה שבועית של 1.5%.

 

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.