Project Description

ארה“ב

DJIA  -1.93%  (23,775.27) NASDAQ -0.18% (8,634.52) S&P500  -1.32%  (2,836.74)

   

    העדכונים מהשבוע האחרון:

  • מדד הפעילות של הפד בשיקאגו לחודש מרץ (CFNAI) ירדו לרמה של 4.19- נקודות לעומת רמה של 0.60 בפברואר.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש אפריל (נתון ראשוני) ירד לרמה של 36.9 נקודות, השפל של11 שנים, לעומת 48.5 נקודות במרץ. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש אפריל (נתון ראשוני) ירד לרמה של 27.0 נקודות לעומת 39.8 במרץ. מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit לחודש אפריל (נתון ראשוני) ירד לרמה של 27.4 לעומת 40.9 במרץ.
  • מדד הפעילות של הפד לסקטור הייצור לאזור קנזס לחודש אפריל ירד לרמה של 62- לעומת רמה של 18- במרץ.
  • הזמנות מוצרי בני קיימא לחודש מרץ ירדו ב- 14.4%, הירידה החודשית הגדולה ביותר מאז 2014 לעומת עלייה של 1.1% בפברואר ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה של 11.9%. את הירידה במדד הובילו ההזמנות של מוצרי תחבורה שנפלו ב- 41%, הנפילה החדה ביותר נרשמה בהזמנות של מטוסים אזרחיים. הזמנות מוצרי בני קיימא – ללא כלי תחבורה לחודש מרץ ירדו ב- 0.2% לעומת ירידה של 0.7% בפברואר.
  • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אפריל נפל לרמה של 71.8 לעומת רמה של 89.1 במרץ ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה לרמה של 67.0 נקודות.
  • מכירות בתים קיימים לחודש מרץ ירדו ב- 8.5% לעומת עלייה של 6.3% בפברואר. מכירות בתים חדשים לחודש מרץ נפלו ב- 15.4%, הירידה החודשית הגדולה ביותר מאז 2013, לעומת ירידה של 4.6% בפברואר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו מכירות הבתים ב- 9.5%.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 18 באפריל ירד ב- 810 אלף ל- 4,427 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 11 באפריל עלה ב- 4.064 מיליון ל- 15.976 מיליון איש.