Project Description

ארה“ב

DJIA  -0.22%  (23,723.69) NASDAQ -0.34% (8,604.95) S&P500  -0.21%  (2,830.71)

   

    העדכונים מהשבוע האחרון:

 

 • תמ“ג לרבעון הראשון של 2020 (נתון ראשוני) כלכלת ארה“ב התכווצה בקצב שנתי של 4.8%, זוהי ההתכווצות הגדולה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2008, לעומת צמיחה של 2.1% ברבעון הרביעי של 2019 ומעל להערכות שעמדו על התכווצות של 4.0%. ההתכווצות בתמ“ג הובלה על ידי ירידה בצריכה הפרטית, המייצגת שני שלישים מהפעילות הכלכלית, במונחים שנתיים זהו קצב של 7.6%, זוהי גם הירידה הגדולה ביותר מאז 1959. השקעות עסקים ירדו ב- 5.9% והיצוא ירד ב- 8.7%. ברבעון הראשון של 2019 כלכלת ארה“ב צמחה ב- 0.3% לעומת צמיחה של 2.3% ברבעון הרביעי של 2019. לעומת הרבעון הקודם כלכלת ארה“ב התכווצה ב- 1.2%.
 • הכנסה אישית לחודש מרץ ירדה ב- 2.0% לעומת עלייה של 0.6% בפברואר. הוצאה אישית לחודש מרץ ירדה ב- 7.5% לעומת עלייה של 0.2% בפברואר.
 • מדד בטחון הצרכנים לחודש אפריל ירד לרמה של 86.9 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז 2014, לעומת רמה של 118.8 נקודות במרץ.
 • מכירות בתים העומדים למכירה לחודש מרץ נפלו ב- 20.8% לעומת עלייה של 2.3% בפברואר.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש אפריל ירד לרמה של 36.1 נקודות לעומת רמה של 48.5 נקודות במרץ.
 • מדד מנהלי הרכש ISM לסקטור הייצור לחודש אפריל ירד לרמה של 41.5 נקודות לעומת רמה של 49.1 נקודות במרץ.
 • הוצאות לבנייה לחודש מרץ עלו ב- 0.9% לעומת ירידה של 2.5% בפברואר.
 • מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש אפריל ירד לרמה של 73.3- נקודות לעומת רמה של 70.0- נקודות במרץ.
 • מדד הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש אפריל נפל לרמה של 53.0- נקודות לעומת רמה של 2.0 נקודות במרץ.
 • מדד מנהלי הרכש לאזור שיקאגו ירד לרמה של 35.4 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2009, לעומת רמה של 47.8 נקודות במרץ.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 25 באפריל ירד ב- 603 אלף ל- 3,839 אלף. הנתון המצטבר של מספר דורשי העבודה בששת השבועות האחרונים עלה ל-30.3 מיליון מובטלים חדשים. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 18 באפריל עלה ב- 2.174 מיליון ל- 17.992 מיליון איש.