Project Description

ארה“ב

DJIA  +2.21%  (24,242.49) NASDAQ +6.09% (8,650.14) S&P500  +3.04%  (2,874.56)

   

    העדכונים מהשבוע האחרון:

 • מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ ירד ב- 0.4% לעומת עלייה של 0.1% בפברואר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 1.5% לעומת עלייה של 2.3% בפברואר. מדד המחירים לצרכן – ליבה (לא כולל מזון ואנרגיה) לחודש מרץ ירד ב- 0.1% לעומת עלייה של 0.2% בפברואר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 2.1% לעומת עלייה של 2.4% בפברואר.
 • מדד המדדים הכלכליים המובילים לחודש מרץ צנח ב- 6.7%, זוהי הירידה החודשית החדה ביותר של המדד מזה 60 שנה, בעקבות סגירת חלקים נרחבים מהכלכלה במטרה לבלום את התפשטות נגיף הקורונה. עד לחודש זה הירידה הגדולה ביותר במדד נרשמה באוקטובר 2008, ירידה של 3.4%. הרכיב שהיה בעל ההשפעה הגדולה ביותר על המדד היה התביעות החדשות לדמי אבטלה ושוקי המניות.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של מישיגן לחודש אפריל (נתון ראשוני) ירד לרמה של 71 נקודות לעומת רמה של 89.1 במרץ.
 • מכירות קמעונאיות לחודש מרץ צנחו ב- 8.7%, זוהי הירידה החדה ביותר מאי פעם, לעומת ירידה של 0.4% בפברואר ולעומת צפי כלכלנים לירידה מתונה יותר של 8%. מכירות קמעונאיות – ללא כלי תחבורה לחודש מרץ ירדו ב- 4.5% לעומת ירידה של 0.4% בפברואר.
 • התחלות בנייה לחודש מרץ צללו ב- 22.3% לקצב שנתי של 1.22 מיליון בתים, זוהי הנפילה החדה ביותר מאז מרץ 1948, אז נפלו התחלות הבנייה ב- 26.4%, לעומת תחזית הכלכלנים לירידה לקצב שנתי של 1.3% מיליון יחידות. היתרי הבנייה לחודש מרץ ירדו ב- 6.8% לקצב שנתי של 1.35 מיליון היתרים, לעומת ירידה של 6.3% בפברואר. התחלות בנייה לחודש מרץ ירדו ב- 22.3% לעומת ירידה של 3.4% בפברואר
 • מדד מחירי הנדל“ן של NAHB לחודש אפריל נפל לרמה של 30 נקודות לעומת רמה של 72 נקודות במרץ.
 • מדד האופטימיות של NFIB לעסקים הקטנים לחודש מרץ ירד לרמה של 96.4 נקודות לעומת רמה של 104.5 נקודות.
 • מדד האמפייר סטייט לסקטור הייצור באזור ניו יורק לחודש אפריל ירד לרמה של 78.2- נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר בהיסטוריה של המדד, לעומת רמה של 21.5- נקודות במרץ ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 35- נקודות.
 • תפוקה תעשייתית לחודש מרץ ירדה ב- 5.4%, זוהי הירידה הגדולה ביותר מאז ינואר 1946, לעומת עלייה של 0.5% בפברואר ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה מתונה יותר של 4%. ניצול כושר הייצור לחודש מרץ ירד ל- 72% לעומת 77% בפברואר.
 • מחירי היבוא לחודש מרץ ירדו ב- 2.3% לעומת ירידה של 0.7% בפברואר. זוהי הירידה הגדולה ביותר מזה ארבע שנים לאחר שמלחמת מחירי הנפט בין סעודיה לרוסיה הפילה את מחירי הנפט בעולם. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו מחירי היבוא ב- 4.1% מחירי הנפט המיובא ירדו ב- 27%, זוהי הירידה הגדולה ביותר מאז נובמבר 2008, לעומת ירידה של 9% בפברואר.
 • מדד פעילות הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש אפריל ירד לרמה של 56.6- נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי 1980, לעומת רמה של 12.7- נקודות במרץ, ולעומת צפי כלכלנים לירידה מתונה יותר לרמה של 30- נקודות.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 11 באפריל ירד ב- 1,370 אלף ל- 5,245 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 4 באפריל עלה ב- 4.53 מיליון ל- 11.976 מיליון איש.