Project Description

ארה“ב

DJIA  +12.84%  (21,636.78) NASDAQ  +9.05% (7,502.38) S&P500  +10.26%  (2,541.47)

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • מדד הפעילות של הפד לאזור שיקגו (CFNAI) לחודש פברואר עלה לרמה של 0.16 נקודות לעומת רמה של 0.33- בינואר.
  • מדד הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש מרץ עלה לרמה של 2 נקודות לעומת רמה של 2- נקודות בפברואר.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש מרץ (נתון ראשוני) ירד לרמה של 49.2 נקודות לעומת רמה של 50.7 נקודות בפברואר. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש מרץ (נתון ראשוני) ירד לרמה של 39.1 נקודות לעומת רמה של 49.4 נקודות בפברואר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש מרץ (נתון ראשוני) ירד לרמה של 40.5 נקודות לעומת רמה של 49.6 נקודות בפברואר.
  • הזמנות מוצרי בני קיימא לחודש פברואר עלו ב- 1.2% לעומת עלייה של 0.1% בינואר. הזמנות מוצרי בני קיימא – ללא כלי תחבורה לחודש פברואר ירדו ב- 0.6% לעומת עלייה של 0.6% בינואר.
  • מדד הפד לפעילות הייצור לאזור קנזס לחודש מרץ ירד לרמה של 18- נקודות לעומת רמה של 8 נקודות בפברואר.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש פברואר (נתון ראשוני) ירדו ב- 0.5% בדומה לירידה בחודש ינואר.
  • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מרץ ירד לרמה של 89.1 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2016, לעומת רמה של 101.0 נקודות בפברואר ולעומת צפי כלכלנים לירידה לרמה של 90 נקודות. הייתה זו הנפילה החודשית הרביעית הכי חדה בכ- 50 שנות פרסום המדד.
  • הכנסה אישית לחודש פברואר עלתה ב- 0.6% בדומה לעלייה בינואר. הוצאה אישית לחודש פברואר עלו ב- 0.2% בדומה לעלייה בינואר.
  • מכירות בתים חדשים לחודש פברואר ירדו ב- 4.4% לעומת עלייה של 10.5% בינואר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 20 במרץ עלה ב- 3,001 אלף ל- 3,283 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 13 במרץ עלה ב- 101 אלף ל-1.803 מיליון.