Project Description

ארה“ב

DJIA -17.13%  (19,173.98) NASDAQ -12.64% (6,879.52) S&P500 -14.98%  (2,304.92)

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • מדד האמפייר סטייט לסקטור הייצור לאזור ניו יורק לחודש מרץ ירד לרמה של 21.5- נקודות לעומת רמה של 12.9 נקודות בפברואר.
  • מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש מרץ ירד לרמה של 12.7- נקודות לעומת רמה של 36.7 נקודות בפברואר.
  • מכירות קמעונאיות לחודש פברואר ירדו ב- 0.5% לעומת עלייה של 0.6% בינואר. מכירות קמעונאיות – ללא כלי רכב לחודש פברואר ירדו ב- 0.4% לעומת עלייה של 0.6% בינואר.
  • תפוקה תעשייתית לחודש פברואר עלתה ב- 0.6% לעומת ירידה של 0.5% בינואר. שיעור הניצולת לחודש פברואר עלה ל- 77% לעומת 76.6% בינואר.
  • מדד שוק הנדל“ן של NAHB לחודש מרץ ירד לרמה של 72 נקודות לעומת רמה של 74 נקודות בפברואר.
  • התחלות בנייה לחודש פברואר ירדו ב- 1.5% לעומת עלייה של 1.4% בינואר. היתרי בניה לחודש פברואר ירדו ב- 5.5% לעומת עלייה של 9.2% בינואר.
  • מכירות בתים קיימים לחודש פברואר עלו ב- 6.5% לעומת ירידה של 1.3% בינואר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 13 במרץ עלה ב- 70,000 ל- 281 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 6 במרץ עלה ב- 2,000 ל-1.701 מיליון.