Project Description

ארה“ב

DJIA +3.00%  (29,102.51) NASDAQ +4.04% (9,520.51) S&P500 +3.17%  (3,327.71)
   • שיעור האבטלה לחודש ינואר עלה ל-3.6% לעומת 3.5% בדצמבר, שפל של 50 שנה ולעומת צפי אנליסטים ששיעור האבטלה יישאר ללא שינוי, למרות שנוספו  למשק האמריקאי 225 אלף משרות לעומת תוספת של 147 אלף משרות בדצמבר ולעומת תחזית האנליסטים לתוספת של 165 אלף משרות. בממוצע נוספו למשק האמריקאי 211 אלף משרות בחודש בשלושת החודשים האחרונים.
   • שכר ממוצע לשעה לחודש ינואר עלה ב- 7 סנט, ל- 28.44 דולר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה השכר הממוצע ב– 3.1% לעומת עלייה של 3.0% בדצמבר. מספר ממוצע של שעות עבודה בשבוע לחודש ינואר נותר ללא שינוי על 34.3 שעות.
   • אשראי צרכני לחודש דצמבר עלה ב- 22.06 מיליארד דולר לעומת עלייה של 11.81 מיליארד דולר בנובמבר. האשראי הממוחזר עלה ב- 14%, זהו השיעור המהיר ביותר מאז אפריל 1998.
   • פרודוקטיביות המגזר הלא חקלאי לרבעון הרביעי של 2019 (נתון ראשוני) עלתה ב- 1.4% לעומת ירידה של 0.2% ברבעון השלישי של 2019. עלות ליחידת עבודה לרבעון הרביעי של 2019 (נתון ראשוני) עלתה ב- 1.4% לעומת עלייה של 2.5% ברבעון השלישי של 2019.
   • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש ינואר עלה לרמה של 51.9 נקודות לעומת רמה של 51.7 נקודות בדצמבר מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש ינואר עלה לרמה של 53.4 נקודות לעומת רמה של 53.2 נקודות בדצמבר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש ינואר עלה לרמה של 53.3 נקודות לעומת רמה של 53.1 נקודות בדצמבר.
   • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הייצור לחודש ינואר עלה לראשונה מזה שישה חודשים לרמה של 50.9 נקודות (נתון מעל 50 נקודות מסמל התרחבות כלכלית) לעומת רמה של 47.8 נקודות בדצמבר ולעומת תחזיות לרמה של 48.5 נקודות. העלייה במדד נרשמה על רקע החתימה על השלב הראשון בהסכם הסחר בין ארה“ב לסין שצפוי להגדיל את הביקוש לייצור האמריקאי אולם בשווקים חוששים שהצמיחה תרד בפברואר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה הסיני שפוגע במפעלים בסין שמייצאים לארה“ב מוצרי ביניים. מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש ינואר עלה לרמה של 55.5 נקודות לעומת רמה של 54.9 נקודות בדצמבר.
   • משרות במגזר הפרטי של ADP לחודש ינואר 291 אלף משרות נוספו למגזר הפרטי, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז מאי 2015, לעומת עלייה של 199 אלף משרות בדצמבר ולעומת תחזית כלכלנים לתוספת מתונה יותר של 150 אלף משרות.
   • הזמנות מבתי חרושת לחודש דצמבר עלו ב- 1.8%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז אוגוסט 2018, לעומת ירידה של 1.2% בנובמבר ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה מתונה יותר של 1.5%. ב- 2019 ירדו ההזמנות מבתי החרושת ב- 0.6%.
   • מלאיים סיטונאיים לחודש דצמבר ירדו ב- 0.2% לעומת ירידה של 0.1% בנובמבר.
   • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 31 בינואר ירד ב-15,000 ל- 202 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 24 בינואר עלה ב- 48,000 ל- 1.751 מיליון.