Project Description

ארה“ב

DJIA -2.53%  (28,256.03) NASDAQ -1.76% (9,150.94) S&P500 -2.12%  (3,225.52)
 • תמ“ג לרבעון הרביעי של 2019 (נתון ראשוני) גדל בקצב שנתי של 2.1%, בדומה לקצב ברבעון השלישי של 2019, ובהתאם לתחזיות הכלכלנים. בשנת 2019 כלכלת ארה“ב צמחה ב– 2.3%, זוהי הצמיחה הנמוכה ביותר מאז 2016. הוצאות משקי הבית(PSE)  התורמת 68% לתוצר האמריקאי לרבעון הרביעי של 2019 עלו ב- 1.8% ותרמו 1.2% לנתוני הצמיחה. ב– 2019 צמחה ההוצאה ב– 2.6%, לעומת עלייה של 3% ב- 2018.
 • צריכה פרטית לחודש דצמבר עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.4% בנובמבר. הכנסה אישית לחודש דצמבר עלתה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.4% בנובמבר.
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר עלה לרמה של 99.8 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה שמונה חודשים, לעומת רמה של 99.3 נקודות, ולעומת הערכות ראשוניות לרמה של 99.1 נקודות. רכיב המצב הנוכחי במדד לחודש ינואר ירד לרמה של 114.4 נקודות לעומת רמה של 115.5 נקודות בדצמבר. מדד אמון הצרכנים לחודש ינואר עלה לרמה של 131.6 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים, לעומת רמה של 128.2 נקודות בדצמבר.
 • מדד מחירי הבתים של S&P/Case – Shiller לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.6% לעומת עלייה של 2.2% באוקטובר.
 • מכירות בתים חדשים לחודש דצמבר ירדו ב– 0.4% לעומת ירידה של 1.1% בנובמבר. מכירות בתים העומדים למכירה (חוזים חתומים ללא סגירות) לחודש דצמבר ירדו ב– 4.9% לעומת עליה של 1.2% בנובמבר, שכן היצע הבתים הגיע לשיא במהלך חודש דצמבר.
 • מדד מנהלי הרכש לסקטור הייצור לאזור שיקאגו לחודש ינואר ירד לרמה של 42.9 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2019, לעומת רמה של 48.9 נקודות בדצמבר, ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 48.5 נקודות. מדד מתחת ל– 50 נקודות מצביע על התכווצות בפעילות הייצור.
 • מדד פעילות הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש ינואר עלה לרמה של 20 נקודות לעומת רמה של 5- נקודות בדצמבר.
 • מדד פעילות הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש ינואר עלה לרמה של 0.2- נקודות לעומת רמה של 3.2- נקודות בדצמבר.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) לחודש דצמבר עלה ב– 0.3%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז אפריל 2019. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.6%, מתחת ליעד של הבנק הפדרלי, יעד של 2.0%. מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) – ליבה (לא כולל מחירי מזון ואנרגיה) לחודש דצמבר עלה ב– 0.2%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז יולי 2019. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.6%, לעומת עלייה שנתית של 1.5% בנובמבר, שפל של שישה חודשים.
 • הזמנות למוצרים בני קיימא לחודש דצמבר עלו ב– 2.4% לעומת ירידה של 3.1% בנובמבר ולעומת תחזית כלכלנים לירידה של 0.3%. ההזמנות עלו הודות לעלייה בהזמנות הצבאיות, אך ההשקעות של העסקים והאזרחים ירדו. הזמנות למוצרים בני קיימא בניכוי תחבורה לחודש דצמבר ירו ב– 0.1% לעומת ירידה של 0.4% בנובמבר.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירדו ב– 0.1% לעומת עלייה של 0.1% בנובמבר.