Project Description

ארה“ב

DJIA +1.14%    28,455.09 NASDAQ +2.18% 8,924.96 S&P500 +1.65%   3,221.22

 

 •  שיעור הצמיחה הכלכלית ברבעון השלישי של 2019 (נתון סופי) עמד על 2.1% בקצב שנתי, לעומת 2.0% ברבעון השני של השנה.
 • הכנסה פרטית לחודש נובמבר עלתה ב- 0.5% לעומת עלייה של 0.1% באוקטובר. הוצאה פרטית לחודש נובמבר עלתה ב- 0.4% לעומת עלייה של 0.3% באוקטובר.
 • מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר עלה ל- 99.3 מהרמה של 99.2 בנובמבר.
 • מדד מחירי הבתים של NAHB לחודש דצמבר עלה ל- 76 מהרמה של 71 בנובמבר.
 • התחלות בנייה לחודש נובמבר עלו ב- 3.2% לעומת העלייה של 4.5% באוקטובר. אישורי בנייה לחודש נובמבר עלו ב- 1.4% לעומת העלייה של 5.0% באוקטובר.
 • מכירות בתים קיימים לחודש נובמבר ירדו ב- 1.7% לעומת העלייה של 1.5% באוקטובר.
 • מדד הייצור התעשייתי שלEmpire State NY לחודש דצמבר עלה ל- 3.5 מ- 2.9 בחודש נובמבר.
 • סקר מנהלי הרכש בתעשייה לחודש דצמבר של Markit (ראשוני) ירד ל- 52.5 מהרמה של 52.6 בחודש נובמבר. סקר מנהלי הרכש במגזר השירותים לחודש דצמבר של Markit (ראשוני) עלה ל- 52.2 מהרמה של 51.6 בחודש נובמבר. סקר מנהלי הרכש המשולב לחודש דצמבר של Markit (ראשוני) עלה ל- 52.2 מהרמה של 52.0 בחודש נובמבר.
 • הייצור בתעשייה לחודש נובמבר עלה 1.1% לעומת הירידה של 0.9% בחודש אוקטובר. ניצול הקיבולת בתעשייה לחודש נובמבר עלה ל- 77.3% מהרמה של 76.6% בחודש אוקטובר.
 • מדד הייצור התעשייתי של Philadelphia Fed לחודש דצמבר ירד לרמה של 0.3 מהרמה של 10.4 בנובמבר.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 13 בדצמבר ירד ב- 28 אלף ל- 234 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 6 בדצמבר עלה ב- 51 אלף ל- 1,671 אלף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/fusion_text]