Project Description

  • ארה“ב
DJIA +0.67%    28,645.26 NASDAQ +0.91% 9,006.62 S&P500 +0.58%  3,240.02
  • מדד הפעילות הכלכלית של הבנק הפדרלי בשיקגו (CFNAI) לחודש נובמבר עלה לרמה של 0.56 נקודות לעומת רמה של 0.76- נקודות באוקטובר.
  • מדד פעילות הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש דצמבר ירד לרמה של 5- נקודות לעומת רמה של 1- נקודות בנובמבר.
  • הזמנת מוצרים בני קיימא לחודש נובמבר ירדו ב– 2% לעומת עלייה של 0.2% באוקטובר. הזמנת מוצרים בני קיימא – ללא תחבורה לחודש נובמבר נותר ללא שינוי לעומת עלייה של 0.3% באוקטובר.
  • מכירות בתים חדשים לחודש נובמבר עלו ב– 1.3% לעומת ירידה של 2.7% באוקטובר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 20 בדצמבר ירד ב– 13 אלף ל– 222 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 13 בדצמבר ירד ב– 6 אלף ל- 1,719 אלף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/fusion_text]