Project Description

ארה“ב

DJIA +0.43%    28,135.38 NASDAQ +0.91 8,734.88 S&P500 +0.73%   3,168.80
  •  מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר עלה ב– 0.3%, מעל לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.1%, זוהי העלייה השנתית הגדולה ביותר מאז נובמבר 2018, ולעומת עלייה של 1.8% באוקטובר.  מדד המחירים לצרכן – ליבה (אינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה) לחודש נובמבר עלה ב– 0.2%, זה החודש השני ברציפות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.3%, ללא שינוי מאוקטובר.
  • פריון העבודה (פרודוקטיביות) למגזר הלא חקלאי לרבעון השלישי של 2019 ירד 0.2%, לעומת ירידה של 0.3% ברבעון השני של 2019. עלות יחידת עבודה לרבעון השלישי של 2019 עלתה ב– 2.5% לעומת עלייה של 3.6% ברבעון השני של 2019.
  •  מחירי היבוא לחודש נובמבר עלו ב– 0.2% בהתאם לתחזיות הכלכלנים, על רקע התייקרות מחירי מוצרי הנפט, ולעומת ירידה של 0.5% באוקטובר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו מחירי היבוא ב– 1.3%, לעומת ירידה של 3.0% באוקטובר. מחירי היבוא בניכוי מוצרי דלק ומזון לחודש נובמבר ירדו ב– 0.1%, לעומת ירידה של 0.2% באוקטובר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו מחירי היבוא ב– 1.3%.
  •  מכירות קמעונאיות לחודש נובמבר עלו ב– 0.2%, לעומת עלייה של 0.4% באוקטובר, ולעומת תחזיות הכלכלנים לעלייה של 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו המכירות הקמעונאיות ב– 3.3%. מכירות קמעונאיות בניכוי כל רכב, דלק, חומרי בניה ושירותי מזון לחודש נובמבר עלו ב– 0.1%, לעומת עלייה של 0.3% באוקטובר.
  •  מלאיים עסקיים לחודש אוקטובר עלו ב– 0.2% לעומת ירידה של 0.1% בספטמבר.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש נובמבר נותר ללא שינוי לעומת החודש הקודם, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.1%, זוהי העלייה השנתית המתונה ביותר מאז 2016. מדד המחירים ליצרן – ליבה לחודש נובמבר נותר גם הוא ללא שינוי לעומת החודש הקודם. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.3%, זוהי העלייה השנתית המתונה ביותר מזה שלוש שנים.
  •  מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 6 בדצמבר עלה ב– 49 אלף ל- 252 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 29 בנובמבר ירד ב– 92,000 ל- 1,667 אלף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/fusion_text]