Project Description

רה“ב

DJIA -0.46%    27,875.62 NASDAQ +0.25%   8,519.89 S&P500 -0.33%   3,110.29
  •  מדד מנהלי הרכש של HIS Markit לסקטור הייצור לחודש נובמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 52.2 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש אפריל, לעומת רמה של 51.3 נקודות באוקטובר. מדד מנהלי הרכש של HIS Markit לסקטור השירותים לחודש נובמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 51.9 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש יולי, לעומת רמה של 50.9 נקודות באוקטובר. מדד מנהלי הרכש משולב של HIS Markit לחודש נובמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 51.9 נקודות, לעומת רמה של 50.9 נקודות באוקטובר.
  •  מדד פעילות מגזר הייצור בפילדלפיה של הבנק הפדרלי לחודש נובמבר עלה לרמה של 10.4 נקודות לעומת רמה של 5.6 נקודות באוקטובר.
  •  מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש נובמבר עלה לרמה של 96.8 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה ארבעה חודשים, לעומת רמה של 95.5 נקודות באוקטובר, ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה מתונה יותר של המדד ל– 95.7 נקודות. רכיב במצב הנוכחי במדד לחודש נובמבר ירד לרמה של 111.6 נקודות. רכיב הציפיות העתידיות במדד לחודש נובמבר עלה לרמה של 87.3 נקודות.
  •  מדד מחירי הנדל“ן של NAHB לחודש נובמבר ירד לרמה של 70 נקודות לעומת רמה של 71 נקודות באוקטובר.
  •  התחלות בנייה לחודש אוקטובר עלו ב– 3.8% לקצב שנתי של 1.31 מיליון יחידות, זהו הקצב הגבוה ביותר מתחילת השנה, בהתאם לתחזיות הכלכלנים, ולעומת ירידה של 7.9% בספטמבר. היתרי בנייה לחודש אוקטובר עלו ב– 5.0% לקצב שנתי של 1.46 מיליון יחידות, זהו הקצב הגבוה ביותר מאז מאי 2007, לעומת ירידה של 2.4% בספטמבר.
  •  מכירות של בתים קיימים לפי איגוד סוכני הנדל“ן (NAR) לחודש אוקטובר עלו ב– 1.9%, לקצב שנתי של 5.46 מיליון יחידות, זוהי עלייה שלישית מתוך ארבעת החודשים האחרונים, לעומת ירידה של 2.5% בספטמבר, ולעומת תחזית כלכלנים לקצב שנתי של 5.49 מיליון יחידות. מחיר מכירה חציוני לחודש אוקטובר עלה ב– 6.2% ל– 270,900 דולרים.
  •  מדד המדדים הכלכליים המובילים של חברת קונפרנס בורד לחודש אוקטובר ירד ב– 0.1%, זוהי ירידה חודשית שלישית ברציפות, לאחר ירידה של 0.2% בספטמבר. שיעור הצמיחה של המדד בששת החודשים האחרונים הפך לשלילי בפעם הראשונה מאז מאי 2016. החברה מסרה כי ”הירידה במדד נבעה מירידה בהזמנות החלשות בסקטור הייצור, במספר שעות העבודה השבועי ובתביעות לדמי אבטלה“.
  •  מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 15 בנובמבר נותר ללא שינוי על 227 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 8 בנובמבר עלה ב– 3,000 ל- 1,695 אלף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/fusion_text]