Project Description

רה“ב

DJIA +0.63%    28,051.41 NASDAQ +1.71%   8,665.47 S&P500 +0.99%   3,140.98
 • תמ“ג לרבעון השלישי של 2019 (הערכה שניה) כלכלת ארה“ב צמחה בקצב שנתי של 2.1%, לעומת הערכה הראשונה שפורסמה והצביעה על צמיחה של 1.9%, ולעומת צמיחה של 2.0% ברבעון השני של 2019. השינוי בחישוב הנוכחי נובע בעיקר מנתוני המלאים, בהשקעות בתשתיות והוצאות לצריכה אישית, שהיו מעט טובים יותר מכפי שהצביעו החישובים הראשוניים.
 • הכנסה אישית לחודש אוקטובר נותרה ללא שינוי לאחר שעלתה 0.3% בספטמבר. הוצאות הצרכנים לחודש אוקטובר עלו ב– 0.3%, זוהי עלייה חודשית שמינית ברציפות, לעומת עליה של 0.2% בספטמבר, ולעומת תחזיות הכלכלנים לעליה של 0.2%. העלייה בהוצאות הצרכנים מקטין את החששות מההאטה משמעותית בכלכלת ארה“ב ברבעון הרביעי של 2019.
 • מדד אמון הצרכנים לחודש נובמבר ירד לרמה של 125.5 נקודות, לעומת רמה של 126.1 באוקטובר, ולעומת תחזית הכלכלנים שהמדד יגיע לרמה של 126.6 נקודות. המדד ירד זה החודש הרביעי ברציפות.
 • מדד קייס שילר למחירי הבתים לחודש ספטמבר עלה ב– 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 3.2%, לעומת עלייה של 3.1% באוגוסט. מדד קייס שילר למחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות ביותר בארה“ב לחודש ספטמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.1% לעומת עליה של 2.0% באוגוסט.
 • מכירות בתים חדשים לחודש אוקטובר ירדו ב– 0.7% לעומת עליה של 4.5% בספטמבר. מכירות בתים העומדים למכירה לחודש אוקטובר ירדו ב– 1.7%, לעומת עליה של 1.5% בספטמבר, ולעומת צפי לעלייה של 0.2%.
 • מדד מנהלי הרכש (PMI) של שיקאגו לחודש נובמבר עלה לרמה של 46.3 נקודות, לעומת רמה של 43.2 נקודות באוקטובר, ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 47 נקודות.
 • מדד הפעילות הכלכלית של הפד לאזור שיקגו לחודש אוקטובר ירד לרמה של 0.71- נקודות לעומת רמה של 0.45- נקודות בספטמבר.
 • מכירות סיטונאיות לחודש אוקטובר עלו ב– 0.2% לעומת ירידה של 0.7% בספטמבר.
 • מדד פעילות הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש נובמבר ירד לרמה של 1- נקודות לעומת רמה של 8 נקודות באוקטובר.
 • הזמנת מוצרים בני קיימא לחודש אוקטובר עלו ב– 0.6%, לעומת ירידה של 1.4% בספטמבר, ולעומת צפי לעלייה של 0.2%. העלייה מאותתת על התאוששות עתידית בפעילות הייצור בארה“ב. הזמנת מוצרים בני קיימא לחודש אוקטובר עלו ב– 0.6%, לעומת ירידה של 0.4% בספטמבר.
 • גירעון הסחר לחודש אוקטובר עמד על 66.4 מיליארד דולר, לעומת 70.5 מיליארד דולר בספטמבר. זהו הגירעון הנמוך ביתר מזה 17 חודשים, אולם, הגירעון השנתי צפוי להיות הגבוה ביותר מזה 11 שנה. יצוא הסחורות עמד על 135.3 מיליארד דולר, זוהי ירידה של 0.9 מיליארד דולר מספטמבר. יבוא הסחורות עמד על 201.8 מיליארד דולר, זוהי ירידה של 5 מיליארד דולר מספטמבר. הירידה החדה ביותר נרשמה ביצוא מכוניות.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 22 בנובמבר ירד ב– 15 אלף ל- 213 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 15 בנובמבר ירד ב– 33,000 ל- 1,64 אלף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/fusion_text]