Project Description

רה“ב

DJIA +1.17%    28,004.89 NASDAQ +0.77%   8,540.83 S&P500 +0.89%   3,120.46
  • מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב– 0.4%, לעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.8% לעומת עלייה של 1.7% בספטמבר. העלייה נבעה בעיקר הודות לעלייה במחירי האנרגיה. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) לחודש אוקטובר עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.3% לעומת עלייה של 2.4% בספטמבר. מחירי האנרגיה עלו ב– 2.7%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז אפריל. מחירי המזון עלו ב– 0.2%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז מאי. מחירי שירותי הבריאות עלו ב– 1.0%, זוהי העלייה החדה ביותר מזה שלוש שנים.
  • מכירות קמעונאיות לחודש אוקטובר עלו ב– 0.3%, לעומת ירידה של 0.3% בספטמבר, ולעומת תחזית כלכלנים לצמיחה מתונה יותר של 0.2%. המכירות הקמעונאיות עלו בעיקר הודות לגידול במכירות של מכוניות ודלק, למרות הירידה במכירות ההלבשה והריהוט. מכירות קמעונאיות בניכוי של מכוניות ודלק לחודש אוקטובר עלו ב– 0.2% לעומת ירידה של 0.1% בספטמבר.
  • מדד האמפייר סטייט לפעילות הייצור לאזור ניו יורק לחודש נובמבר ירד לרמה של 2.9 נקודות לעומת רמה של 4 נקודות באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 5 נקודות.
  • תפוקה תעשייתית לחודש אוקטובר התכווצה ב– 0.8%, זוהי הפעם השלישית ברציפות של ירידה בארבעת החודשים האחרונים, וזוהי הירידה החדה ביותר מאז מאי 2018, לעומת התכווצות של 0.3% בספטמבר, ולעומת תחזית כלכלנים לירידה מתונה יותר של 0.5%. הירידה נבעה בעיקר בעקבות שביתת עובדי יצרנית המכוניות ג‘נרל מוטורס שגררה ירידה של יותר מ– 7.0% בייצור הרכב. ניצול כושר הייצור לחודש אוקטובר ירד ל– 76.7%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה 25 חודשים, לעומת 77.5% בספטמבר.
  • מלאים סיטונאיים לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי לאחר ירידה של 0.1% באוגוסט.
  • מחירי היבוא לחודש אוקטובר ירדו ב– 0.5%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו ב- 23.0%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז 2016. מחירי היבוא בניכוי של הנפט ומוצריו לחודש אוקטובר ירדו ב– 0.1%.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש אוקטובר עלה ב– 0.4%, זהו הזינוק החד ביותר מזה שישה חודשים, לעומת תחזית כלכלנים לעלייה מתונה יותר של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.1%, זוהי העלייה המתונה ביותר מזה שלוש שנים, לעומת עלייה של 1.4% בספטמבר. מדד המחירים ליצרן   – ליבה (בניכוי מחירי המזון והאנרגיה) לחודש אוקטובר עלה ב– 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.5%, זוהי העלייה המתונה ביותר מזה שלוש שנים, לעומת עלייה של 1.7% בספטמבר.
  • גרעון בתקציב לחודש אוקטובר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ל– 34% והסתכם ב– 134.5 מיליארד דולר, זהו הגירעון התקציבי הגדול ביותר שנרשם בחודש אוקטובר מאז 2015, לעומת תחזית הכלכלנים לגרעון קטן יותר של 130 מיליארד דולר. הכנסות האוצר לחודש אוקטובר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 2.8%, והסתכמו ב– 246 מיליארד דולר. הוצאות הממשל עלו ב– 7.6% ל-380 מיליארד דולר בעיקר הודות לעלייה בהוצאות הביטחון, החינוך, הבריאות והביטוח הלאומי.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 8 בנובמבר עלה ב– 14,000 ל– 225 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 1 בנובמבר ירד ב– 10,000 ל- 1,683 אלף.

 

להמשך קריאה לחץ/י כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/fusion_text]