Project Description

רה“ב

DJIA +1.22%    27,681.24 NASDAQ +1.06%   8,475.31 S&P500 +0.85%   3,093.08

 

  •  מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש נובמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 95.7 נקודות, לעומת רמה של 95.5 נקודות באוקטובר, לעומת תחזית הכלכלנים שהמדד יישאר ללא שינוי. המדד השתפר זה החודש השלישי ברציפות, וזהו רצף העליות הארוך ביותר מזה שנתיים.
  •  אשראי צרכנים לחודש ספטמבר עלה בקצב שנתי של 2.8%, זהו הקצב הנמוך ביותר מזה חמישה עשר חודשים, האשראי גדל ב– 9.51 מיליארד דולר לעומת עלייה של 17.84 מיליארד דולר באוגוסט ולעומת תחזית הכלכלנים לגידול של 15 מיליארד דולר. האשראי הממוחזר ירד זה החודש השני ברציפות, בעוד שהאשראי הלא ממוחזר עלה בשיעור הנמוך ביותר מזה ארבעה חודשים. חובות בעלי כרטיסי האשראי ירדו לקצב שנתי של 1.2%, או ב– 1.1 מיליארד דולר, לעומת קצב שנתי של 2.5% באוגוסט. היקף ההלוואות לרכישת מכוניות, למימון לימודים ירד לקצב שנתי של 4.2%, זהו הקצב השנתי הנמוך ביותר מזה ארבעה חודשים, כשהוא רושם עלה של – 10.6 מיליארד דולר, לעומת עלייה של 20 מיליארד דולר באוגוסט.
  •  הכנסות ממכסים לחודש ספטמבר עלו ב– 9%, או 7 מיליארד דולר, ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו ב– 59%.
  •  פריון העבודה למגזר הלא חקלאי לרבעון השלישי של 2019 (נתון ראשוני) התכווץ במונחים שנתיים ב– 0.3% לאחר עלייה של 2.5% ברבעון השני של 2019, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.9%. פריון העבודה ירד במפתיע לראשונה מזה ארבע שנים. עלויות עבודה לרבעון השלישי של 2019 (נתון ראשוני) עלו בקצב שנתי של 3.6% לעומת עלייה של 2.4% ברבעון השני של 2019.
  •  מדד מנהלי הרכש של Markit למגזר השירותים לחודש אוקטובר ירד לרמה של 50.6 נקודות לעומת רמה של 51.0 נקודות בספטמבר. מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit לחודש אוקטובר ירד לרמה של 50.9 נקודות לעומת רמה של 51.2 נקודות באוגוסט.
  •  מדד פעילות ISM למגזר השירותים לחודש אוקטובר עלה לרמה של 54.7 נקודות לעומת רמה של 52.6 נקודות בספטמבר, ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 53.5 נקודות.
  •  מלאיים סיטונאיים לחודש ספטמבר ירדו ב– 0.4% לעומת ירידה של 0.3% באוגוסט.
  •  הזמנות ממפעלים לחודש ספטמבר ירדו ב– 0.6% לעומת ירידה של 0.1% באוגוסט.
  •  גירעון במאזן הסחר לחודש ספטמבר התכווץ ב– 4.7% ל– 52.5 מיליארד דולר, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה חמישה חודשים, בעקבות ירידה ביבוא מסין לרמה הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים. יבוא לחודש ספטמבר ירד ב– 1.7% ל– 258.4 מיליארד דולר. יצוא לחודש ספטמבר התכווץ ב– 0.9% ל– 206 מיליארד דולר. יבוא מסין לארה“ב לחודש ספטמבר ירד ב– 4.9% ל– 37 מיליארד דולר, שפל של יותר משלוש שנים. יצוא מארה“ב לסין לחודש ספטמבר ירד ב– 10%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מזה חמישה חודשים, ל– 28 מיליארד דולר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 1 בנובמבר ירד ב– 8,000 ל– 211 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 25 באוקטובר ירד ב– 3,000 ל- 1,689 אלף

להמשך קריאה לחץ/י כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 [/fusion_text]