Project Description

ארה“ב

DJIA +3.02%   26,403.28 NASDAQ +2.72%  7,962.88 S&P500 +2.79%  2,926.46
 • תמ“ג לרבעון השני של 2019 (הערכה שנייה) במונחים שנתיים כלכלת ארה“ב צמחה בקצב שנתי של 2.0%, לעומת הנתון הראשוני שהצביע על צמיחה מעט גבוהה יותר של 2.1%, ולעומת תחזית הכלכלנים לצמיחה של 2.0%, לאחר קצב צמיחה של 3.1% ברבעון הראשון של 2019. צריכה פרטית לרבעון השני של 2019 עלתה ב– 4.7%, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז 2014.
 •  צריכה פרטית לחודש יולי עלתה ב– 0.6% לעומת עלייה של 0.3% ביוני ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה מתונה יותר של 0.5%. הכנסה אישית לחודש יולי עלתה ב– 0.1%, לעומת עלייה של 0.5% ביוני ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%.
 •  מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אוגוסט ירד לרמה של 89.8 נקודות, זוהי הירידה החדה ביותר מאז דצמבר 2012, לעומת רמה של 92.10 ביולי ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 92.3 נקודות. המדד נמצא כעת ברמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2016, לאחר שרק לפני שנה וחצי היה המדד ברמתו הגבוהה ביותר מאז 2004, רמה של 101.4 נקודות.
 •  מדד מחירי הבתים של קייס שילר, העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים המרכזיות בארה“ב לחודש יוני נותר ללא שינוי ממאי. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.1%, זוהי העלייה המתונה ביותר מאז אוגוסט 2012, ולעומת עלייה של 2.4% במאי, ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 2.4%.
 •  חוזים למכירת בתים קיימים של איגוד סוכני הנדל“ן (NAR) לחודש יולי ירדו ב– 2.5%, לאחר חודשיים רצופים של עליות, לעומת עלייה של 2.8% ביוני ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה מתונה של 0.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו ב– 0.3%.
 •  מדד פעילות הפד (CFNAI) לאזור שיקגו לחודש יולי ירד לרמה של 0.36- נקודות לעומת רמה של 0.03+ נקודות ביוני.
 •  הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש יולי עלו ב– 2.1%, זוהי עלייה חודשית שנייה ברציפות, לעומת עלייה של 1.9% ביוני ולעומת צפי אנליסטים לעלייה של 0.9%. את העלייה הובילו ההזמנות של כלי תחבורה, ובמיוחד הזמנות של מטוסי בואינג. הזמנות מוצרים בני קיימא   – ללא כלי רכב לחודש יולי ירדו ב– 0.4%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז מרץ, לעומת עלייה של 1.0% ביוני.
 •  מדד הייצור של הפד לאזור ריצ‘מונד לחודש אוגוסט עלה לרמה של 1.0 נקודות לעומת רמה של 12.0- נקודות ביולי.
 •  מדד PMI לאזור שיקגו לחודש אוגוסט עלה לרמה של 50.4 נקודות לעומת רמה של 44.4 נקודות ביולי.
 •  מלאיים סיטונאיים לחודש יולי (נתון ראשוני) עלו ב– 0.2% לעומת אי שינוי ביוני.
 •  מדד הייצור של הפד לאזור דאלאס לחודש אוגוסט עלה לרמה של 2.7 נקודות לעומת רמה של 6.3- נקודות ביולי.
 •  גרעון במאזן הסחר לחודש יולי הצטמצם ל– 72.3 מיליארד דולר, לעומת 74.2 מיליארד דולר ביוני, ולעומת תחזית כלכלנים לגרעון של 75 מיליארד דולר. הגרעון ירד לשפל של שלושה חודשים הודות להתאוששות ביצוא שעלה ביולי ב– 0.7% וירידה ביבוא של 0.4% ביולי.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) לחודש יולי עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.4%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים. מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) ליבה – ללא מחירי המזון והאנרגיה לחודש יולי עלה ב– 0.2%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.6%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים.
 • מדד בטחון הצרכנים של חברת קומפרנס בורד לחודש אוגוסט ירד לרמה של 135.10 נקודות, לעומת רמה של 135.80 נקודות ביולי ולעומת צפי כלכלנים לירידה חדה יותר של המדד לרמה של 129.0 נקודות. רכיב המצב הנוכחי של המדד לחודש אוגוסט עלה לרמה של 177.10 נקודות לעומת רמה של 170.9 נקודות ביולי. רכיב הציפיות לעתיד של המדד לחודש אוגוסט ירד לרמה של 107.0 נקודות לעומת רמה של 112.2 נקודות ביולי.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 24 אוגוסט עלה ב– 4 אלף ל– 215 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 16 באוגוסט עלה ב– 22 אלף ל- 1,698 אלף.

 

 

המשך סקירה, לחץ/י כאן