Project Description

ארה“ב

DJIA -0.99%   25,628.90 NASDAQ -1.83%  7,751.77 S&P500 -1.44%  2,847.11
  • מדד מנהלי הרכש לסקטור הייצור של HIS Markit לחודש אוגוסט (נתון ראשוני) ירד לרמה של 49.9 נקודות, רמה של התכווצות, לעומת רמה של 50.4 נקודות בחודש יולי ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 50 נקודות. מדד מנהלי הרכש לסקטור השירותים של HIS Markit לחודש אוגוסט (נתון ראשוני) ירד לרמה של 50.9 נקודות, לעומת רמה של 53.0 נקודות בחודש יולי ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 52.5 נקודות. מדד מנהלי הרכש משולב של HIS Markit לחודש אוגוסט (נתון ראשוני) ירד לרמה של 50.9 נקודות, לעומת רמה של 52.6 נקודות בחודש יולי ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 51.7 נקודות.
  • מכירות של בתים קיימים של איגוד סוכני הנדל“ן (NAR) לחודש יולי עלו ב– 2.5%, לקצב שנתי של 5.42 מיליון בתים, לעומת ירידה של 1.3% וקצב שנתי של 5.29 מיליון בתים בחודש יוני ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 1.9% לקצב שנתי מעט נמוך יותר של 5.4 מיליון בתים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו המכירות ב– 0.6%. המכירות עלו לשיא של חמישה חודשים לאחר שהריבית על המשכנתאות ירדה לרמתה הנמוכה ביותר מזה כמעט שלוש שנים. מחיר המכירה החציוני לחודש יולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 4.3%, ל– 208,800 דולרים.
  • מכירות של בתים חדשים לחודש יולי ירדו ב– 12.8% לעומת עלייה של 20.9% ביולי.
  • מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים לחודש יולי ירד ב– 0.3%, לעומת עלייה של 0.2% בחודש יוני ולעומת תחזית כלכלנים לעלייה של 0.1%.
  • מדד הייצור של הפד לאזור קנזס לחודש אוגוסט עלה לרמה של 6- נקודות, לעומת רמה של 10- נקודות ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 10- נקודות.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 16 אוגוסט ירד ב– 11 אלף ל– 209 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 9 באוגוסט ירד ב– 54 אלף ל- 1,674 אלף.

 

המשך סקירה, לחץ/י כאן