Project Description

ארה“ב

DJIA +1.49%   26,797.46 NASDAQ +1.76%  8,103.07 S&P500 +1.79%  2,978.71
  • מדד מנהלי הרכש של IHS Markit לסקטור הייצור לחודש אוגוסט עלה לרמה של 50.3 נקודות, לעומת רמה של 49.9 נקודות ביולי. מדד מנהלי הרכש של IHS Markit לסקטור השירותים לחודש אוגוסט ירד לרמה של 50.7 נקודות, לעומת רמה של 50.9 נקודות ביולי.
  • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור הייצור לחודש אוגוסט ירד לרמה של 49.1 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2016, לעומת רמה של 51.2 נקודות ביולי. מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש אוגוסט עלה לרמה של 56.4 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מזה שלושה חודשים, לעומת רמה של 53.7 נקודות ביולי, שהייתה הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2019, ולעומת תחזית הכלכלנים למדד ברמה של 54.0 נקודות.
  • הזמנות מבתי חרושת לחודש יולי עלו ב– 1.4%, זוהי עלייה חודשית שנייה ברציפות, לעומת עלייה של 0.5% ביולי ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 1.2%.
  • שיעור האבטלה לחודש אוגוסט נותר ללא שינוי מחודש יולי על 3.7%. למשק האמריקאי נוספו 130 אלף משרות, לעומת 159 אלף משרות שנוספו למשק ביולי ופחות מצפי האנליסטים שעמד על 170 – 173 אלף משרות. זוהי העלייה המתונה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. למגזר הפרטי נוספו 100 אלף משרות. שיעור הניצולת לחודש אוגוסט עלה ל– 63.2% לעומת 63.0% ביולי.
  • שכר ממוצע לחודש אוגוסט עלה ב– 0.4% ב- 11 סנט ל– 28.11 דולר לשעה לעומת עלייה של 0.3% ביולי. במונחים שנתיים השכר הממוצע עלה ב– 3.2%. מספר שעות העבודה לחודש אוגוסט עלה ב- 0.1 לשבוע ל- 34.4 שעות, לעומת 34.3 שעות ביולי, כשבמגזר הייצור נרשמה עלייה גדולה אף יותר. מגזר השירותים שכר הכי הרבה עובדים – 37 אלף. הנתונים מעידים כי כלכלת ארה"ב אינה צומחת מספיק מהר, ושוק העבודה מהווה ראיה לכך. אך השכר העולה ושיעור האבטלה הנמוך ביותר מזה חצי מאה צפויים לסייע לארה"ב להימנע מכניסה למיתון.
  • יעילות המגזר הלא חקלאי לרבעון השני של 2019 במונחים שנתיים עלתה ב– 2.3% בדומה לעלייה ברבעון הראשון של 2019. עלות יחידת עבודה לרבעון השני של 2019 במונחים שנתיים עלה ב– 2.6% לעומת עלייה של 2.4% ברבעון הראשון של 2019.
  • גרעון במאזן הסחר לחודש יולי התכווץ ב– 2.7%, לרמתו הנמוכה ביותר מזה שלושה חודשים, ל– 54 מיליארד דולר לעומת גירעון של 55.5 מיליארד דולר ביוני, ולעומת תחזית כלכלנים לגירעון נמוך יותר של 53.4 מיליארד דולר. הגירעון הצטמצם הודות לצמיחה ביצוא תרופות, נפט ומכוניות. הגירעון עדיין גבוה מזה של אשתקד למרות מאמצי נשיא ארה“ב, דונלד טראמפ, לצמצם את הגירעון. גירעון הסחר של ארה“ב עם סין הצטמצם ב– 1.9% ל– 29.6 מיליארד דולר, לעומת גירעון של 30.2 מיליארד דולר ביוני. הירידה בגרעון הסחר מול סין נובעת מירידה בהיקף המסחר על רקע מלמת הסחר. היצוא לסין ירד ב– 2.7% והיבוא ירד ב– 1.9%. הגירעונות עם שאר שותפות הסחר של ארה“ב התרחב.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 30 אוגוסט עלה ב– 1 אלף ל– 217 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 23 באוגוסט ירד ב– 39 אלף ל- 1,662 אלף.

 

 

המשך סקירה, לחץ/י כאן