Project Description

ארה“ב

DJIA -1.53%   25,886.01 NASDAQ -0.79%  7,895.99 S&P500 -1.03%  2,888.68
  •  מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.1% ביוני ובהתאם לתחזית הכלכלנים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 1.8% לעומת עלייה של 1.6% ביוני ומעל לתחזיות הכלכלנים שצפו עלייה של 1.7%. מדד המחירים לצרכן – ליבה לחודש יולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.2% לעומת עלייה של 2.1% ביוני. את העליות במדד הליבה הובילו מחירי ההלבשה, כרטיסי הטיסה, שרותי הבריאות והריהוט הביתי.
  •  מכירות קמעונאיות לחודש יולי עלו ב– 0.7%, זוהי העלייה החדה ביותר מזה ארבעה חודשים על רקע עלייה במכירות באינטרנט, לעומת עלייה של 0.3% בי ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.3%. זוהי עלייה חודשית חמישית ברציפות. מכירות קמעונאיות ללא כלי רכב לחודש יולי עלו ב– 1.0%, הודות לעלייה של 2.8% ביולי במכירות באינטרנט לעומת עלייה של 0.3% ביוני.
  •  התחלות בנייה לחודש יולי ירדו ב– 4.0% לקצב שנתי של 1.19 מיליון יחידות, לעומת ירידה של 1.8% ביוני וקצב שנתי של 1.24 מיליון יחידות ביוני ולעומת תחזית כלכלנים לקצב התחלות בנייה של 1.26 מיליון יחידות. זהו החודש השלישי ברציפות של ירידה במדד, על רקע המשך הירידות בהתחלות הבנייה של בתי דירות. התרי בנייה לחודש יולי קפצו ב– 8.4% לעומת ירידה של 5.2% ביוני.
  •  תפוקה תעשייתית לחודש יולי ירדה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.2% ביוני. שיעור הניצולת לחודש יולי ירד ל– 77.5% לעומת רמה של 77.8% ביוני.
  •  מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש אוגוסט ירד לרמה של 16.8 נקודות לעומת רמה של 21.8 נקודות ביולי.
  •  פרודוקטיביות של המגזר הלא חקלאי לרבעון השני של 2019 (נתון ראשוני) עלתה ב– 2.3% לעומת עלייה של 3.4% ברבעון הראשון של 2019. עלות יחידת עבודה לרבעון השני של 2019 (נתון ראשוני) עלתה ב– 2.4% לעומת ירידה של 1.6% ברבעון הראשון של 2019.
  •  מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אוגוסט ירד לרמה של 92.1 נקודות לעומת רמה של 98.4 נקודות ביולי ולעומת תחזית הכלכלנים לירידה לרמה של 97 נקודות.
  •  גרעון תקציבי לחודש יולי התרחב ל– 120 מיליארד דולר לעומת גרעון של 77 מיליארד דולר ביולי 2018.
  •  מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 7 אוגוסט עלה ב– 9 אלף ל– 220 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 2 באוגוסט עלה ב– 39 אלף ל- 1,726 אלף.

 

המשך סקירה, לחץ/י כאן