Project Description

נובמבר: תהפוכות, היפוכים ומחסור בביטחון

העולם: מחסור בביטחון

אגרות החוב שהונפקו על ידי ממשלות של כלכלות מפותחות גדולות, זינקו השנה במחיר – ודחפו את התשואות לרמת השפל. הסיבה מרכזית לכך היא המחסור החמור בנכסים בטוחים.

משקיעים פרטיים ומוסדיים מייחסים לאג"ח ממשלתיות של מדינות מפותחות ערך גבוה בשל היותן נזילות ובטוחות מאוד, תכונות שהופכות אותן לכמעט-מזומן אך (לפחות תיאורטית) מניבות תשואה. בשנים האחרונות, ההיצע של הנכסים הללו עבור המשקיעים קטן באופן משמעותי, שכן הבנקים המרכזיים זללו נכסים אלו בהיקפי עתק במסגרת התוכניות להרחבה מוניטארית.

הביקוש לנכסים בטוחים תמיד היה קיים; לאחר המשבר באסיה ב- 1997, המדינות המתפתחות החלו לרכוש יותר ויותר אג"ח אירופאיות ואמריקאיות. בשנות ה- 2000, גם הגופים הפיננסיים השונים בארה"ב ובאירופה הגדילו את הביקושים לנכסים בטוחים – אם זאת בשל הרגולציות, הצורך בביטחונות, או הרצון לגדר סיכונים הנובעים משוקי המניות. הביקוש לאג"ח ממשלתיות היה קיים לצד הביקוש לניירות ערך של המגזר הפרטי, כולל ניירות מאוגחים כגון ני"ע מגובי משכנתאות, שעמדו במרכז הבמה במשבר הפיננסי. לאחר פרוץ המשבר, משקיעים רבים החלו לראות בנכסי הסקטור הפרטי רבים סיכון גבוה מדי; הביקוש לנכסים בטוחים זינק – ומאז, אף פעם לא ירד באופן משמעותי. ככל שהתשואות על אג"ח ממשלתיות אירופאיות ויפניות נותרות אפסיות או שליליות, הביקוש לאג"ח בטוחות שמניבות תשואה חיובית כלשהי, הולך ועולה.

 

 

 

להמשך סקירה ב PDF לחץ כאן