פיזור השקעות גלובלי מקטין את הסיכון ללקוח. פיזור השקעה באפיקי השקעה בינלאומיים שונים
מאפשר ללקוח להנות מסיכון נמוך לעומת ההשקעה בארץ אחת או באפיק השקעה אחד.