מנהלי קרנות נאמנות ותעודות סל כפופים למדיניות השקעה קבועה ואינם יכולים לקבל החלטות
דינאמיות בהתאם לשינויים בשוקי ההון.