Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.21% (2,438.30) ;NASDAQ  +1.84% (6,265.25)  ;DJIA  +0.05% (21,394.76)

 

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד PMI של Markit לסקטור הייצור לחודש יוני (נתון ראשוני) ירד לרמה של 52.10 נקודות לעומת רמה של 52.7 נקודות במאי. מדד PMI של Markit לסקטור השירותים לחודש יוני (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.0 נקודות לעומת רמה של 53.60 נקודות במאי. מדד PMI משולב של Markit לחודש יוני (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.0 נקודות לעומת רמה של 53.9 נקודות במאי.
  • מכירות בתים חדשים לחודש מאי עלו ב– 2.9% לעומת ירידה של 7.9% באפריל. מכירות בתים קיימים לחודש מאי עלו ב– 1.1% לעומת ירידה של 2.5% באפריל.
  • מדד מחירי הנדל“ן של FHFA לחודש אפריל עלה ב– 0.7%, בדומה לעלייה בחודש מרץ.
  • גירעון בחשבון השוטף לרבעון הראשון של 2017 גדל ב– 2.5% ל– 116.8 מיליארד דולר המהווים 2.5% מהתמ“ג. זהו גירעון נמוך משמעותית מהשיא שנרשם ב– 2005 שאז עמד שיעור הגירעון על 6.3% מהתמ“ג. הגידול בגירעון השוטף נבע בעיקר מעלייה ברכישת מכוניות וטלפונים ניידים מיובאים וירידה בתשואה על נכסים שאמריקאים מחזיקים מחוץ לארה“ב.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 16 ביוני עלה ב– 3,000 ל– 241 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 9 ביוני עלה ב– 8,000 ל– 1,944 אלף. ממוצע תביעות האבטלה בארבע השבועות האחרונים עלה מ– 243,250 ל– 244,750.
  • שוקי המניות בארה"ב סיימו את השבוע כמעט ללא שינוי, לאחר שמניות חברות הפארמה והבריאות עלו בעקבות הגשת טיוטת הצעת חוק הבריאות שיחליף את אובמה  – קייר ע“י הרפובליקאים לסנאט, עליות אלו קיזזו את הירידה במניות חברות האנרגיה שהמשיכו במסעם דרומה בעקבות ירידה במחיר הנפט וכניסה רשמית לטריטוריה של שוק דובי.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.