Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.06% (2,433.15) ;NASDAQ  -0.90% (6,151.76)  ;DJIA  +0.53% (21,384.28)

 

דיווחי השבוע האחרון:

  • מדד המחירים לצרכן לחודש מאי (מתואם עונתית) ירד ב– 0.1% לעומת צפי אנליסטים לאי שינוי במדד. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד האינלפציה הואטה ל– 1.9%, זהו שיעור האינפלציה הנמוך ביותר מאז נובמבר אשתקד , אך עדיין גבוה מ 1.6% אינפלציה ממוצעת שנרשמה ב 10 שנים האחרונות ולעומת 2.2% באפריל ומתחת לציפיות השוק ל– 2%. הירידה נבעה בעיקר מירידה חדה במחירי האנרגיה בעקבות ירידה במחירי הנפט והגז שהאפילו על עלייה במחירי המזון, שעלו זה החודש החמישי ברציפות. מדד המחירים לצרכן  – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש מאי (מתואם עונתית) עלה ב– 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הואטה לשפל של שנתיים ל– 1.7% לעומת 1.9% באפריל.
  • מכירות קמעונאיות לחודש מאי ירדו ב– 0.3%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז ינואר 2016 לעומת עלייה של 0.4% באפריל ולעומת תחזית אנליסיטים שהמכירות יישארו ללא שינוי. הירידה במכירות נבעה בעיקר בשל ירידת מחירי הדלק וירידה במכירת מכוניות ומשאיות חדשות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו המכירות ב– 3.9%.
  • מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יוני (נתון ראשוני) ירד לרמה של 94.5 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר, לעומת רמה של 97.1 נקודות במאי ולעומת צפי אנליסטים לרמה של 97.3 נקודות. מדד הייצור של הפד לאזור פילדלפיה לחודש יוני ירד לרמה של 27.6 נקודות לעומת רמה של 38.8 נקודות במאי.
  • התחלות בניית בתים חדשים לחודש מאי ירדו ב– 5.5% ל– 1.09 מיליון בתים, בקצב שנתי, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר, לעומת ירידה של 2.8% וקצב של 1.16 מיליון בתים באפריל. בשלושת החודשים האחרונים ירדו התחלות בניית בתים חדשים. הירידה נובעת בעיקר ממחסור בעובדים מיומנים וממחסור במגרשים לבנייה, למרות שהביקוש לא ירד. היתרי בנייה לחודש מאי ירדו ב– 4.9% לעומת ירידה של 2.5% באפריל.
  • מדד הייצור של האמפייר סטייט לחודש יוני עלה לרמה של 19.8 נקודות לעומת רמה של 1- נקודות במאי.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש מאי נותר ללא שינוי לאחר שעלה ב– 0.5% באפריל. מדד המחירים ליצרן – ליבה לחודש מאי נותרו ללא שינוי מאפריל, ב– 12 החודשים האחרונים עלו המחירים ב– 2.1%.
  • ייצור תעשייתי לחודש מאי נותר ללא שינוי לאחר עלייה של 1.1% באפריל. תפוקת התעשייה לחודש מאי ירדה ב– 0.4%, זוהי ירידה שנייה בשלושת החודשים האחרונים לעומת תחזיות הכלכלנים לעלייה של 0.1%. הירידה נבעה בעיקר מירידה רחבה בייצור, כולל במגזר המכוניות. שיעור הניצולת לחודש מאי ירד ל– 76.6% לעומת 76.7% במאי.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 9 ביוני ירד ב– 8,000 ל– 237 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 2 ביוני עלה ב– 6,000 ל– 1,935 אלף.
  • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע במגמה מעורבת לאחר ירידה בנתוני התחלות בניית בתים חדשים וירידה במדד סנטימנט הצרכנים שהוסיפו לסימנים ששיעור הצמיחה של המשק האמריקאי עשוי להיות איטי יותר מהתחזית. שוקי המניות הושפעו במידה רבה גם משבוע שבו נרשמה עלייה בשיעור הריבית של הפדרל ריזרב ומהמהומה המחודשת בוושינגטון שממשיכה לעכב את סדר היום של ממשל טראמפ. המניות של החברות הקמעונאיות ירדו לאחר שחברת אמזון הודיעה על רכישת רשת מרכולי הבריאות של פודס מרקט.
  • הבנק המרכזי של ארה“ב העלה את שיעור הריבית בפעם השלישית מזה שישה חודשים, בהודעה של הבנק נכתב כי הבנק המרכזי צופה עוד העלאת ריבית אחת השנה ו– 3 העלאות בשנה הבאה. הבנק העלה את שיעור הריבית ב- 0.25% לטווח שבין 1% ל– 1.25% בהתאם לציפיות בשווקים. הבנק המרכזי ציין גם כי בכוונתו להתחיל ”מאוחר יותר השנה“ להקטין את המאזן שלו, אך טרם נקבע מועד לכך. תחזית הפדרל ריזרב לא שונה מהותית מקודמתה ולפיה התוצר יגדל ב– 2% לשנה, פחות מהיעד של ממשל טראמפ והאינפלציה הבסיסית תעמוד על 2% לשנה, בדומה ליעד. 

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.