Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

 S&P500  +0.28% (2,683.34) ;NASDAQ  +0.34% (6,959.96)  ;DJIA  +0.42% (24,754.06)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון השלישי של 2017 (קריאה שלישית) במונחים שנתיים צמח ב– 3.2% לעומת קריאה קודמת של 3.3%, על רקע ירידה קלה בצריכה הפרטית ובמסחר לעומת הקריאה הקודמת. זהו קצב בצמיחה המהיר ביותר מאז תחילת 2015.
 • צריכה פרטית לחודש נובמבר עלתה ב– 0.6% לעומת עלייה של 0.2% באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.5%. שיעור החיסכון לחודש נובמבר ירד ב– 2.9%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז 2007. הכנסה אישית לחודש נובמבר עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.4% באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.4%.
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 95.9 נקודות, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר, לעומת רמה של 98.5 נקודות בנובמבר ולעומת צפי כלכלנים לרמה של 97.1 נקודות.
 • בטחון בענף הבנייה של איגוד הקבלנים הלאומי (NAHB) לחודש דצמבר עלה לרמה של 74 נקודות, זוהי רמתו הגבוהה ביותר מאז 1999, לעומת רמה של 69 נקודות בנובמבר ולעומת צפי כלכלנים שהמדד יישאר ללא שינוי.
 • התחלות בנייה לחודש נובמבר עלו ב– 3.3% לקצב שנתי של 1.3 מיליון יחידות לעומת עלייה של 13.7% לקצב שנתי של 1.26 מיליון יחידות באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים לקצב של 1.25 מיליון יחידות. התחלות בנייה של בתים פרטיים עלו ב– 5.3% לקצב שנתי של 930 אלף, זהו הקצב השנתי הגבוה ביותר מאז ספטמבר 2007.
 • היתרי בנייה לחודש נובמבר ירדו ב– 1.4% לקצב שנתי של 1.3 מיליון יחידות לעומת עלייה של 7.4% לקצב שנתי של 1.32 מיליון יחידות באוקטובר ולעומת תחזית כלכלנים לקצב שנתי של 1.27 מיליון יחידות.
 • מכירות של בתים קיימים לחודש נובמבר עלו ב– 5.6% לעומת עלייה של 2.4% באוקטובר.
 • מכירות של בתים חדשים לחודש נובמבר עלו ב– 17.5% לקצב שנתי של 733 אלף יחידות, לעומת ירידה של 1.7% באוקטובר ולעומת תחזית הכלכלנים לקצב נמוך יותר של 658 אלף בתים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו המכירות ב– 16%. המחיר החציוני של בתים חדשים שנמכרו בחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1% ל– 318,700 דולרים.
 • מדד הפעילות הלאומית של הפד של שיקגו לחודש נובמבר (CFNAI) ירד לרמה של 0.15 נקודות לעומת רמה של 0.76 נקודות באוקטובר.
 • מדד פעילות הייצור באזור פילדלפיה לחודש דצמבר עלה לרמה של 26.2 נקודות לעומת רמה של 22.7 נקודות בנובמבר ולעומת תחזית האנליסטים לרמה של 21.8 נקודות.
 • הזמנות למוצרים בניי קיימא לחודש נובמבר עלו ב– 1.3% בעיקר הודות לעלייה בהזמנות של מטוסי נוסעים, זוהי עלייה שלישית מתוך ארבעת החודשים האחרונים, ולעומת ירידה של 0.4% באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 2%.
 • מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית ללא מחירי מזון ואנרגיה לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.5% לעומת עלייה של 1.4% באוקטובר ומתחת ליעד של הבנק הפדרלי, יעד של 2%.
 • גרעון בחשבון השוטף לרבעון השלישי של 2017 התכווץ ב– 19.2% ל– 100.6 מיליארד דולר, זהו הגרעון הנמוך ביותר מזה שלוש שנים, לעומת 124.4 מיליארד דולר ברבעון השני של 2017. הגרעון התכווץ הודות לירידה במאזן הסחר של סחורות, גידול בעודף בשירותים, ועלייה בעודף ברווחים מהשקעות בחו“ל.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 15 בדצמבר עלה ב– 20,000 ל– 245 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 8 בדצמבר עלה ב– 33,000 ל– 1,932 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע בירידות קלות כאשר מחזורים נמוכים נרשמו בשל חופשת חג המולד. שוקי המניות ירדו על רקע פרסום נתונים כלכליים מעורבים שהצביעו על גידול חד מהתחזיות בצריכה הפרטית ובמכירות של בתים חדשים ומנגד נתוני מדד בטחון הצרכנים וההזמנות למוצרים בני קיימא היו חלשים מהתחזיות, אולם בסיכום שבועי רשמו שוקי המניות בארה“ב עלייה שבועית חמישית ברציפות. את הירידות הובילו מניות החברות הקמעונאיות והבריאות ומנגד עלו מניות חברות הנדל“ן והאנרגיה. מדד ה– S&P500 ירד בסוף השבוע ב– 0.1%, אולם בסיכום שבועי עלה ב– 0.3%, זהו שבוע חמישי חיובי. מדד הנאסד“ק ירד בסוף השבוע ב– 0.1% ובסיכום שבועי רשם עלייה של 0.3%. מדד הדאו ג‘ונס רשם בסוף השבוע ירידה של 0.1%, אולם בסיכום שבועי עלה ב– 0.4%,זהו השבוע החמישי ברציפות של עלייה במדד.

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.