Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +0.92% (2,675.81) ;NASDAQ  +1.41% (6,936.58)  ;DJIA  +1.33% (24,651.74)

 

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 2.2% לעומת עלייה של 2.0% באוקטובר. מדד המחירים לצרכן – ללא מזון ואנרגיה לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.7% לעומת עלייה של 1.8% באוקטובר.
 • מכירות קמעונאיות לחודש נובמבר עלו ב– 0.8%, לעומת עלייה של 0.5% באוקטובר ומעל לתחזיות האנליסטים. מכירות קמעונאיות – בניכוי מכוניות ודלק לחודש נובמבר עלו ב– 1.0% לעומת עלייה של 0.4% באוקטובר.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור הייצור לחודש דצמבר (נתון ראשוני) עלה לרמה של 55.0 נקודות לעומת רמה של 53.9 נקודות בנובמבר. מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 52.4 נקודות לעומת רמה של 54.5 נקודות בנובמבר. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש דצמבר (נתון ראשוני) ירד לרמה של 53.0 נקודות לעומת רמה של 54.5 נקודות בדצמבר.
 • מדד האמפייר סטייט לפעילות הייצור של אזור ניו יורק לחודש דצמבר ירד לרמה של 18 נקודות לעומת רמה של 19.4 נקודות בנובמבר. המדד ירד זה החודש השני ברציפות.
 • תפוקה תעשייתית לחודש נובמבר עלתה ב– 0.2% לעומת עלייה של 1.2% באוקטובר ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלתה התפוקה ב– 3.4% – זהו הזינוק החד ביותר מאז סוף 2014. ניצול כושר הייצור לחודש נובמבר עלה ל– 77.1%, זהו שיא של שנתיים, לעומת 77.0% באוקטובר ופחות מתחזית כלכלנים שצפו עלייה ל– 77.3%.
 • מלאיים עסקיים לחודש אוקטובר ירדו ב– 0.1% לעומת אי שינוי בחודש ספטמבר.
 • מדד המחירים ליצרן לחודש נובמבר עלה ב– 0.4%, זוהי עלייה חודשית שלישית ברציפות, ובהתאם לתחזיות האנליסטים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 3.1%, זהו הזינוק החד ביותר מאז ינואר 2012. מדד המחירים ליצרן – ליבה (לא כולל מחירי מזון ואנרגיה) לחודש נובמבר עלה ב– 0.4%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה המדד ב– 2.4%, זוהי העלייה החדה ביותר מאז אמצע 2014.
 • גרעון תקציבי לחודש נובמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1% ל– 139 מיליארד דולר. הוצאות הממשל עלה בנובמבר ב– 3% בעקבות עלייה בהוצאות המשרד לביטחון פנים בארה“ב לתשעה מיליארד דולר. הזינוק נבע בעיקר מסיוע לאסונות טבע. הכנסות האוצר עלו בנובמבר ב– 4%.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 8 בדצמבר ירד ב– 11,000 ל– 225 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 1 בדצמבר ירד ב– 27,000 ל– 1,886 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב נסגרו בסוף השבוע בעליות ורשמו עלייה שבועית רביעית ברציפות, לאחר שהרפובליקנים אמרו כי יציגו את הנוסח הסופי של חוק רפורמת המס בארה“ב. מדד הדאו ג‘ונס עלה בסוף השבוע ב– 0.6% לשיא נומינלי ובסיכום שבועי עלה ב– 1.3% ורשם עלייה שבועית רביעית ברציפות. מדד ה– S&P500 עלה בסוף השבוע ב– 0.9% לשיא נומינלי ובסיכום שבועי עלה גם ב– 0.9% וגם הוא רשם עליה שבועית רביעית ברציפות. מדד הנאסד“ק עלה בסוף השבוע ב– 1.2% לשיא נומינלי ובסיכום שבועי עלה ב– 1.4% ומדד ה– Russell 2000 עלה בסוף השבוע ב– 1.8% – זהו הזינוק היומי החד ביותר מאז חודש ספטמבר.
 • הבנק המרכזי של ארה“ב העלה כצפוי בשבוע החולף את הריבית ב– 0.25% לטווח של 1.25%– 1.5%. זוהי העלאה שלישית השנה והעלאה חמישית מאז החלו העלאות הריבית בדצמבר 2015. באומרם, כי הנתונים שהתקבלו מאז חודש נובמבר מצביעים על המשך התחזקות בשוק העבודה ובפעילות הכלכלית. שיעור האבטלה המשיך לרדת, ומספר המשרות שנוספו לשוק העבודה גדל. האינפלציה עדיין מתחת ליעד של הבנק הפדרלי, יעד של 2%, אולם התחזית נותרה בעינה שהאינפלציה תגיע לשם. כמו כן, חוזה הבנק המרכזי של ארה“ב שלוש העלאות ריבית ב– 2018. הבנק המרכזי העלה את תחזית הצמיחה לשנת 2018 מ- 2.1% ל- 2.5%. תחזית האינפלציה לשנת 2018 קיבלה דחיפה מתונה, מ– 1.6% ל- 1.7%. את שיעור האבטלה הורידו לרמה של 3.9% בשנים 2018 ו- 2019 (לעומת 4.1% כיום).

 

 

 

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.