Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  -0.61% (2,461.43) ;NASDAQ  -1.17% (6,360.19)  ;DJIA  -0.86% (21,797.79)

 

דיווחי השבוע האחרון:

  • פיריון העבודה במגזר הלא חקלאי לרבעון השני של 2017 עלה ב– 1.5% לעומת עלייה של 0.9% ברבעון הראשון של 2017. עלות עבודה ליחידה לרבעון השני של 2017 עלתה ב– 0.2% לעומת עלייה של 0.6% ברבעון הראשון של 2017.
  • אשראי צרכנים לחודש יולי עלה ב– 18.5 מיליארד דולר ל– 3.75 טריליון דולר או בקצב שנתי של 6.9%, זהו הקצב החד ביותר מזה חמישה חודשים, לעומת עלייה של 11.8 מיליארד דולר ביוני או בקצב שנתי של 3.8%. האשראי הצרכני עלה הודות לעלייה באשראי הלא ממוחזר שעלה ב– 15.9 מיליארד דולר, זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז אוקטובר 2016. היקף ההלוואות לרכישת מכוניות, מימון לימודים עלה ביולי בקצב שנתי של 6.9% – פי שניים מחודש יוני שאז נרשמה עלייה של 3.1%. מצד שני, חלה האטה בקצב עלייה בחובות בעלי כרטיסי האשראי אשר רשמו ביולי עלייה של 3.2% לעומת 5.8% ביוני.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש אוגוסט ירד לרמה של 56.0 נקודות לעומת רמה של 56.9 נקודות ביולי. מדד מנהלי הרכש המשולב של Markit לחודש אוגוסט ירד לרמה של 55.3 נקודות לעומת רמה של 56.0 נקודות ביולי.
  • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש אוגוסט עלה לרמה של 55.3 נקודות לעומת רמת שפל של 53.9 נקודות ביולי ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 55.6 נקודות.
  • הזמנות מבתי החרושת לחודש יולי ירדו ב– 3.3%, זוהי הנפילה החדה ביותר מזה שלוש שנים, לעומת עלייה של 3.2% ביוני ולעומת הערכות כלכלנים לירידה של 3.4%. הזמנות מבתי החרושת – ללא מטוסים לחודש יולי עלו ב– 1%.
  • גירעון הסחר לחודש יולי גדל ב– 0.3% ל– 43.7 מיליארד דולר לעומת הערכות כלכלנים לגירעון של 44.7 מיליארד דולר. יצוא לחודש יולי ירד ב– 0.3% ל– 194.4 מיליארד דולר בהובלת הירידה ביצוא המכוניות. יבוא לחודש יולי ירד ב– 0.2% ל– 238.10 מיליארד דולר. נרשמה ירידה ביבוא וביצוא מכוניות על רקע ירידה במכירות. יצוא מוצרי צריכה ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז מאי 2016 לעומת זאת יצוא האנרגיה עלה, לאחר שיצוא הנפט הגיע לשיא של שנתיים. נתוני מאזן הסחר של ארה“ב לחודשים הבאים צפויים להיות מושפעים מסופות ההוריקן ”הארווי“ ו- ”אירמה“ ששיבשו את פעילות בתי הזיקוק בטקסס.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 1 בספטמבר עלה ב– 52,000 ל– 298 אלף. מספר התביעות הראשונות נמצא מתחת לרמה של 300 אלף זה 131 שבועות ברציפות, זהו הרצף הארוך ביותר מאז תחילת שנות ה– 70. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 25 באוגוסט ירד ב– 5,000 ל- 1,940 אלף.
  • שוקי המניות בארה“ב ירדו בסוף השבוע וסיימו את שבוע החגים עם ירידה שבועית על רקע החשש הצפוי מפגיעתה של סופת ההוריקן ”אירמה“ בחופי פלורידה וצפי לניסוי נוסף של שיגור טיל בליסטי מצפון קוריאה.
  • ממשל טראמפ וחברי הקונגרס הודיעו בשבוע החולף כי הגיעו להסכם על דחיית העלאת תקרת החוב בשלושה חודשים ל– 15 בדצמבר, מה שמאפשר את המשך פעילות הממשל הפדרלי. כמו כן, סגן יו“ר הבנק הפדרלי, סטנלי פישר הודיע בשבוע החולף על התפטרות ”מסיבות אישיות“- ההתפטרות תיכנס לתוקף ב- 13 באוקטובר.

 

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.