Project Description

שוקי מניות – ארה"ב

S&P500  +1.37% (2,476.55) ;NASDAQ  +2.71% (6,435.33)  ;DJIA  +0.80% (21,987.56)

 

דיווחי השבוע האחרון:

 • תמ“ג לרבעון השני של 2017 (נתון ראשוני) צמח בקצב מהיר יותר מהערכות הראשוניות. קצב הצמיחה עמד על 3% לעומת הערכות ראשוניות לקצב צמיחה של 2.6% ולעומת הערכות כלכלנים לקצב צמיחה של 2.8%. העלייה בקצב הצמיחה נבעה בעיקר מעלייה של 3.3% בהוצאות הצרכנים ברבעון השני של 2017 לעומת הערכות ראשוניות שהוצאות הצרכנים עלו ב– 1.9% בלבד. כמו כן, גם השקעות העסקים תרמו לשיפור בצמיחה לאחר שרשמו עלייה של 0.6% ברבעון השני של 2017 לעומת הערכות ראשוניות לעלייה של 0.4%.
 • שיעור האבטלה לחודש אוגוסט עלה ל– 4.4% לעומת 4.3% ביולי לאחר שמספר המשרות של המגזר הלא חקלאי ירדו ל– 156 אלף לעומת 209 אלף ביולי. שיעור ההשתפות בכח העבודה לחודש אוגוסט נותר ללא שינוי מחודש יולי על 62.9%.
 • מספר ממוצע של שעות בשבוע עבודה לחודש אוגוסט ירד לרמה של 34.4 שעות לעומת 34.5 שעות ביולי. שכר ממוצע לשעת עבודה לחודש אוגוסט עלה בדומה לחודש יולי, ב– 0.25%.
 • צריכה פרטית לחודש יולי עלתה ב– 0.3% לעומת עלייה של 0.2% ביוני ולעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.4%. הכנסה אישית לחודש יולי עלתה ב– 0.4%, זוהי העלייה החדה ביותר מזה חמישה חודשים לעומת אי שינוי בחודש יוני.
 • מדד פעילות היייצור של חברת ISM לחודש אוגוסט עלה לרמה של 58.8 נקודות, זוהי הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2011, לעומת רמה של 56.3 נקודות ביולי ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 56.8 נקודות.
 • מדד מנהלי הרכש של Markit למגזר הייצור לחודש אוגוסט ירד לרמה של 52.8 נקודות לעומת רמה של 53.3 נקודות ביולי ולעומת תחזית כלכלנים לרמה של 52.5 נקודות.
 • גרעון במאזן הסחר לחודש יולי התרחב ב– 1.8% ל– 65.1 מיליארד דולר לעומת צפי כלכלנים לגירעון של 64.6 מיליארד דולר. גם היצוא וגם היבוא התכווצו ביולי.
 • מלאיים סיטונאיים לחודש יולי (נתון ראשוני) ירדו ב– 0.4% לעומת עלייה של 0.7% ביוני.
 • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש אוגוסט עלה לרמה של 96.8 נקודות לעומת רמה של 93.4 נקודות ביולי, שפל של שמונה חודשים ולעומת תחזית כלכלנים שהמדד יעלה לרמה של 97.6 נקודות.
 • מדד מחירי הבתים של קייס שילר ו– S&P (מדד העוקב אחרי מחירי הבתים ב– 20 הערים הגדולות בארה“ב) לשלושת החודשים עד סוף יוני בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 5.7%, בדומה לעלייה בחודש מאי. מדד מחירי הבתים הכלל ארצי עלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד ב– 5.8% לעומת עלייה של 5.7% בחודש מאי. מדד מחירי הבתים של קייס שילר הכלל ארצי כבר ב– 2016 שבר שיא, אולם המדד ב– 20 הערים הגדולו בארה“ב, עדיין נמצא במרחק של 3% מהשיא בתקופת הבועה בשוק הנדל“ן לפני עשור.
 • הזמנות מוצרים בני קיימא לחודש יולי ירדו ב– 6.8% לעומת עלייה של 6.4% ביוני ולעומת צפי לירידה של 6%. הזמנות מוצרים בני קיימא ללא תחבורה לחודש יולי עלו ב– 0.5% לעומת עלייה של 0.1% ביוני.
 • מדד בטחון הצרכנים לחודש אוגוסט עלה לרמה של 122.9 נקודות לעומת רמה של 120 נקודות ביולי לעומת תחזית כלכלנים לרמה של 122.5 נקודות. המדד התקרב באוגוסט לשיא של 16 שנים בעקבות המשך עלייה במחירי הנדל“ן, חוסנו של שוק העבודה ושוקי המניות ששוברים שיאים.
 • מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) לחודש יולי עלה ב– 0.1%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב– 1.4%, בדומה לחודש יוני.
 • חוזים למכירת בתים לחודש יולי ירדו ב– 0.8%, זו הפעם הרביעית בחמישה חודשים שהחוזים ירדו. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ירדו החוזים למכירת בתים ב– 1.3%.
 • הוצאות בנייה לחודש יולי ירדו ב– 0.6% ל– 1.21 טריליון דולר, לעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.6% ולעומת הוצאות בנייה של 1.22 טריליון דולר ביוני. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלו הוצאות הבנייה ב– 1.8%.
 • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 25 באוגוסט ירד ב– 1,000 ל– 236 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב– 18 באוגוסט ירד ב– 12 אלף ל- 1,942 אלף.
 • שוקי המניות בארה“ב עלו בסוף השבוע ומדד הנאסד“ק רשם את העלייה השבועית הגדולה ביותר ב– 2017, לאחר שנתוני התעסוקה הפושרים חיזקו את ההערכות כי הבנק המרכזי של ארה“ב לא ימהר להעלות שוב את הריבית בקרוב. מדד הנאסד“ק נסגר בשיא נומינלי זו הפעם ה– 46 השנה. כמו כן, עלו שוקי המניות על רקע קפיצה בבטחון הצרכנים באוגוסט ופעילות הייצור שצמחה בקצב החד ביותר מזה שש שנים קיזזו את ההשפעות של נתוני התעסוקה הפושרים.
 • מדד ה– S&500 רשם באוגוסט עלייה של פחות מ- 0.1%, זוהי העלייה הקטנה ביותר מאז חודש מרץ, אך עדיין רשם עלייה חודשית תשיעית ב– 10 החודשים האחרונים.

 

 

 

להמשך הסקירה, לחץ כאן.