Project Description

ארה“ב

S&P500  -4.78% (3,041.31) NASDAQ  -2.30% (9,588.81) DJIA  -5.55% (25,6050.54)

   

העדכונים מהשבוע האחרון:

  • מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יוני (נתון ראשוני) עלה לרמה של 78.9 נקודות לעומת רמה של 72.3 נקודות במאי, ולעומת תחזית הכלכלנים לרמה של 75 נקודות. זוהי העלייה החודשית השנייה ברציפות שהובלה מפרסום נתוני התעסוקה בשבוע שעבר על עלייה בלתי צפויה בהעסקת עובדים.
  • מדד אופטימיות הכלכלית בקרב העסקים הקטנים NFIB לחודש מאי עלה לרמה של 94.4 נקודות לעומת רמה של 90.9 נקודות באפריל.
  • מדד המחירים לצרכן לחודש מאי ירד ב- 0.1% לעומת ירידה של 0.8% באפריל. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 0.1% לעומת עלייה של 0.3% באפריל. מדד המחירים לצרכן – ליבה (ללא מזון ואנרגיה) לחודש מאי ירד ב- 0.1% לעומת ירידה של 0.4% באפריל. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד עלה ב- 1.2% לעומת עלייה של 1.4% באפריל.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש אפריל עלו ב- 0.3% לעומת עלייה של 0.4% במרץ.
  • מחירי היבוא לחודש מאי עלו ב- 1%, זוהי עלייה ראשונה מאז חודש ינואר. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מחירי היבוא עדיין נמוכים ב- 6%. מחירי היבוא בניכוי אנרגיה לחודש מאי עלו ב- 0.1%.
  • מדד המחירים ליצרן לחודש מאי עלה ב- 0.4% לעומת ירידה של 1.3% באפריל, הירידה החודשית הגדולה ביותר מאי פעם, ולעומת תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.1%. מדד המחירים ליצרן – ליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) לחודש מאי עלה ב- 0.1%. לעומת התקופה המקבילה אשתקד ירד ב- 0.4% לעומת ירידה של 0.3% באפריל.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 6 ביוני ירד ב- 355 אלף ל- 1.542 מיליון. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 30 במאי ירד ב- 339 אלף ל- 20.929 מיליון איש.