Project Description

ארה“ב

DJIA  +2.56%  (24,331.32) NASDAQ  +6.00% (9,121.32) S&P500  +3.50%  (2,929.80)

   

    העדכונים מהשבוע האחרון:

 

  • שיעור האבטלה לחודש אפריל זינק ל- 14.7% לעומת 4.4% במרץ, השיעור הגבוה ביותר והעלייה החודשית הגדולה ביותר בתולדות המדד מ- 1948. מספר המובטלים רשם זינוק של 15.9 מיליון. מספר המשרות נפל ב- 20.5 מיליון לעומת ירידה של 870 אלף במרץ. יש לציין כי התחזיות היו גרועות יותר וחזו ירידה של 22 מיליון משרות לחודש אפריל ושיעור אבטלה של 16%. שיעור המשתתפים בכוח העבודה לחודש אפריל ירד לרמה של 60.2%, זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 1973, לעומת רמה של 62.7% במרץ.
  • מספר שעות עבודה ממוצע לשבוע לחודש אפריל עלה ל- 34.2 שעות לעומת 34.1 במרץ. שכר עבודה ממוצע לשעה לחודש אפריל עלה 4.7% לעומת עלייה של 0.5% במרץ. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, השכר עלה ב- 7.9%, לעומת 3.3% במרץ. נתון זה מסמן כי עיקר איבוד המשרות התרחש במשרות עם השכר הנמוך ביותר.
  • פריון העבודה של סקטור הייצור לרבעון הראשון של 2020 (נתון ראשוני) ירד ב- 2.5% לעומת עלייה של 1.2% ברבעון הרביעי של 2019 ולעומת תחזית כלכלנים לירידה של 5.5%. עלות ליחידת עבודה (נתון ראשוני) עלתה ב- 4.8% לעומת עלייה של 0.9% ברבעון הרביעי של 2019. תפוקה לרבעון הראשון של 2020 התכווצה ב- 6.2%, זוהי הירידה החדה ביותר מאז 2009, לעומת צמיחה של 2.4% ברבעון הרביעי של 2019.
  • אשראי צרכני לחודש מרץ נפל ב- 12.04 מיליארד דולר, זוהי ירידה ראשונה מאז אוגוסט 2011, לעומת עלייה של 19.9 מיליארד דולר בפברואר ולעומת תחזית כלכלנים לגידול של 15 מיליארד דולר. האשראי הצרכני נפל לאחר שבעלי כרטיסי האשראי צמצמו את השימוש בכרטיסי האשראי על רקע הפיטורים בארה“ב בעקבות מגפת הקורונה.
  • מדד מנהלי הרכש של Markit לסקטור השירותים לחודש אפריל ירד לרמה של 26.7 נקודות לעומת רמה של 39.8 נקודות במרץ. מדד מנהלי הרכש משולב של Markit לחודש אפריל נפל לרמה של 27.0 נקודות לעומת רמה של 40.9 נקודות במרץ.
  • מדד מנהלי הרכש של ISM לסקטור השירותים לחודש אפריל ירד לרמה של 41.8 נקודות לעומת רמה של 52.5 נקודות במרץ.
  • הזמנות ממפעלים לחודש מרץ ירדו ב- 10.3%, לעומת ירידה של 0.1% בפברואר.
  • מלאיים סיטונאיים לחודש מרץ ירדו ב- 0.8% לעומת ירידה של 1% בפברואר.
  • מספר תביעות חדשות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 2 במאי ירד ב- 677 אלף ל- 3,169 אלף. מספר תביעות מתמשכות לדמי אבטלה לשבוע שהסתיים ב- 25 באפריל עלה ב- 4.636 מיליון ל- 22.647 מיליון איש.